CDA, GBMedemblik, VVD en Hart voor Medemblik: ‘Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales’

MEDEMBLIK – De vier partijen willen dat het college in het concept RES gaat opnemen dat binnen de gemeente Medemblik geen ruimte is voor houtgestookte biomassacentrales. Terwijl in heel Nederland de komst van dit soort centrales zwaar onder vuur ligt biedt de concept-RES de mogelijkheid voor het realiseren van dit soort centrales.

In een motie die de vier partijen tijdens de aankomende raadsvergadering gaan indienen zegt Piet Ligthart(CDA) dat veel biomassacentrales draaien op het verbranden van hout in de vorm van snippers en pellets voor het verwarmen van gebouwen, of deze biomassa wordt gebruikt voor het (bij)stoken van elektriciteitscentrales.

De vier partijen zijn dan ook van mening dat een biomassacentrale het doel volledig voorbij schiet omdat door gebrek aan lokale grondstoffen, (resthout), elders bomen moeten worden gekapt die dan enkel als brandstof voor een biomassacentrale dienen. Dit gaat volgens de drie partijen tegen alles in wat met biodiversiteit te maken heeft, en is het zelfs verwoestend voor bossen en dus totaal onacceptabel.

De vier partijen roepen het college dan ook op om in de regionale overleggen over de RES, de WEK en de regionale warmtevisie de wens van de gemeenteraad uit te dragen dat biomassacentrales waar hout wordt verbrand niet gewenst zijn als instrumenten voor duurzame energieopwekking.

Reageren via facebook