VVD wil reserve afvalstoffenheffing teruggeven aan de inwoners gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – In het spaarpotje afvalstoffenheffing bij de gemeente Medemblik zit bijna 1 miljoen euro, geld waar een oormerk aan zit en waar dus de gemeente Medemblik niet zo maar aan kan komen. De VVD wil bij monde van Dirk Steltenpool nu dat dit geld wordt teruggegeven aan de inwoners van de gemeente Medemblik.

Maar daarnaast wil Dirk Steltenpool ook dat de afvalstoffenheffing voor 2021 op dezelfde hoogte blijft als in 2020, met andere woorden geen verhoging.. Volgens Steltenpool wordt er minder en minder ‘grijs’ afval aangeleverd en dat is juist waar de inwoners van de gemeente Medemblik voor betalen, niet voor de GFT-bak en ook niet voor plastic-afval.

Steltenpool is ook voorstander om in de gemeente Medemblik het Diftar-systeem in te voeren, betalen voor de aantal keren dat de grijze bak wordt aangeboden om te legen. Met het Diftar-systeem kan dit op een eenvoudige wijze worden geregistreerd en worden verrekend met de aanbieder c.q. inwoner van de gemeente Medemblik.

Dirk Steltenpool legt uit waarom het geld moet worden teruggegeven aan de inwoners van de gemeente Medemblik

Steltenpool wil nu van het college weten hoever de Reserve Afvalstoffenheffing zal dalen als de afvalstoffenheffing in 2021 gelijk blijft aan 2020.

Reageren via facebook