13.7 C
Medemblik
25 september 2020 02:10
Medemblik Actueel.

De plek waar de arbeidsmigranten straks een plaats moeten krijgen
De plek waar de arbeidsmigranten straks een plaats moeten krijgen

CDA gaat voor verbinding, voor samenwerking huisvesting arbeidsmigranten

MEDEMBLIK – In de raad van gemeente Medemblik zit lang niet altijd een eensgezinde coalitie aan tafel.   Zeker op dit onderwerp, de huisvesting van buitenlandse werknemers, kijken vrijwel alle tien partijen hier aan tafel door een andere bril.

Els van den Bosch (CDA) “Dit amendement is het resultaat van oplossingsrichtingen waar wij, de VVD, GB en PvdA het in ieder geval wel over eens zijn. Dit betekent ook dat wij als CDA een aantal wensen hebben moeten laten vallen. In het amendement staat opgesomd waar we het wél over eens zijn en dan kiest onze partij liever voor verbinding, voor samenwerking om op die manier tot een gewenst resultaat te komen.

Oplossingsrichtingen

De vier partijen hebben een vijftal oplossingsrichtingen meegegeven (niet limitatief): Maak een einde aan het huisvesten in woonwijken en linten, sta toe dat er meer buitenlandse werknemers gehuisvest worden bij de agrariërs zelf, handhaaf het huidige beleid om grootschalige locaties te realiseren (50+ bedden) en realiseer de mogelijkheid tot huisvesting van arbeidsmigranten op niet-vitale recreatieparken. Zorg voor voortzetting van de drie-maanden regeling zodat werkgevers die maar voor een korte periode buitenlandse werknemers nodig hebben hun personeel op een goede manier kunnen huisvesten en sta toe dat werkgevers op bedrijventerreinen op de locatie van hun eigen bedrijf de mogelijkheid hebben huisvesting te realiseren voor hun buitenlandse werknemers.

Wij vinden het belangrijk dat ons College de aanbevelingen uit het evaluatierapport alsook onze 5 oplossingsrichtingen worden opgenomen in het nog uit te werken nieuwe beleid. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid naar de werkgevers, naar onze inwoners en naar de seizoenarbeiders,” aldus Els van de Bosch.

Belang en belangstelling

Met betrekking tot het plan van de OFM en WBG om een soort Center Parcs te realiseren voor circa 1500 arbeidsmigranten reageert van den Bosch kort; “We hebben een belang, we hebben belangstelling maar kennen het plan niet.”

Aandacht voor afhankelijkheid

Met betrekking tot  ‘afhankelijkheid’ waar PWF bij herhaling aandacht voor vraagt: Els van den Bosch: “U hoort het ons vaker zeggen, huisvesting van buitenlandse werknemers is meer dan een slaapplek, een dak boven je hoofd. Wij onderkennen zeker niet dat dit speelt. In oktober vorig jaar was ook onze fractie aanwezig op de thema avond waar ambtenaren van de afdelingen handhaving en burgerzaken vertelden over misstanden met huisvesting en rechtspositie van arbeidsmigranten en dat er nogal wat schort aan de registratie van seizoenarbeiders. Vooral de ’vage’ belangen rond het al dan niet registreren van mensen bij de gemeente is een groot probleem. En ook dat zorgt weer voor situaties van volstrekte willekeur en soms zelfs uitbuiting. Een ander geluid was dat de gemeenten in de regio tien jaar geleden nog gezamenlijk allerlei misstanden in de huisvesting met succes hebben aangepakt. De meeste agrarische bedrijven hebben hun zaken prima voor elkaar net als de meeste grote uitzendbureaus. Wij hebben er vertrouwen in dat registratie en inschrijving kunnen bijdragen aan het in beeld krijgen van alle seizoenarbeiders en daarnaast geloven we dat handhaving, in gezelschap van een tolk, effectief kan zijn om op die manier de afhankelijkheidssituaties te doen afnemen. (liefst verdwijnen natuurlijk)”

Aanvaring PWF en VVD

De discussie kreeg aan het einde nog even te maken met een forse woordenwisseling tussen Siem Zeilemaker (PWF) aan de ene kant en Jan de Vries (VVD) aan de andere kant over het scheiden van werk en bed voor arbeidsmigranten. Beide kemphanen lieten duidelijk weten recht tegenover elkaar te staan over dit onderwerp.

 

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?