PWF wil minder regeldruk, maar betere dienstverlening voor inwoners gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Progressief Westfriesland wil dat de gemeente Medemblik de regeldruk m.b.t van de bouwregels gaat verminderen, te versimpelen of zelfs af te schaffen. Fractievoorzitter Siem Zeilemaker(PWF) wijst naar het coalitieprogramma waar het terugdringen van regels als speerpunt wordt genoemd. Maar Zeilemaker heeft de indruk dat met name als het gaat om bouwen de initiatiefnemers tegen regels aanlopen waar zelfs de gemeenteraad niet van op de hoogte blijkt te zijn. 

Zeilemaker zegt hierover dat het twijfelachtig zou zijn of deze regels wel door de gemeenteraad zouden zijn goedgekeurd als deze aan de raad waren voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld over kleine verbouwingen tot bestemmingswijzigingen en van dakkapellen tot kapschuren.

,,Ook over de regels mbt vergunningvrij bouwen bestaat veel onduidelijkheid en het is bekend dat de ambtelijke capaciteit ontbreekt om alle bouwactiviteiten te controleren. Mede daardoor krijgen mensen de indruk dat je beter geen vergunningen kunt aanvragen en wordt er veel illegaal gebouwd. PWF had al eerder het initiatief genomen om een themaraad te organiseren over deze regelgeving. Dat is vanwege het schrappen van een nieuw bestemmingsplan voor de binnenstad van Medemblik niet doorgegaan. Daar komt bij dat raadsbreed allerlei moties en amendementen worden gesteund die moeten leiden tot meer bouw van betaalbare en kleine woningen. Dit wordt ook door de corporaties genoemd als dringende noodzaak om de woningnood in onze gemeente op te lossen. Veel initiatieven op dit punt zijn de laatste tijd gesneuveld,” schrijft Zeilemaker in een brief aan het college.

Siem Zeilemaker heeft daarom het college dan ook een zevental vragen gesteld:

  1. Welke regels hebben er toe geleid dat veel (kleine) plannen/plannetjes de laatste jaren niet werden goedgekeurd?
  2. Welke regels zijn wettelijk voorgeschreven en welke regels door onze gemeente?
  3. Welke regels zouden kunnen worden afgeschaft c.q. vereenvoudigd?
  4. Welke regels kunnen niet afgeschaft of vereenvoudigd en waarom?
  5. Bent u bereid de raad zo spoedig mogelijk voorstellen te doen om de genoemde regeldruk te verminderen?
  6. Bent u bereid de raad een voorstel te doen voor extra capaciteit cq inhuur om dit mogelijk te maken?
  7. Bent u bereid alle, niet wettelijk voorgeschreven regels, ter herbeoordeling, voor te leggen aan de raad?

Reageren via facebook