Medemblik blijft tegen plaatsen windturbines in de gemeente Medemblik en IJsselmeer

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik is, net zoals de inwoners, erg kritisch tegenover het plaatsen van windturbines op grond binnen de gemeente Medemblik, en dit geldt ook voor plannen om windturbines in het IJsselmeer te plaatsen dat bij de gemeente Medemblik hoort. Eigenlijk wil de gemeente helemaal geen extra windturbines meer binnen de gemeentegrenzen.

Natura 2000 gebied

Het IJsselmeer is Natura 2000 gebied en daar moet je zuinig op zijn volgens de gemeente Medemblik, en daarbij is de kustlijn bij Medemblik één van de mooiste zeilwateren ter wereld, en daar moeten we trots op zijn en er alles aan doen om dit ook zo te houden.

Ook voor de komst van windturbines op agrarische gronden is Medemblik een grote tegenstander, Medemblik wil dan ook heel zorgvuldig omgaan met het inzetten van agrarische gronden voor duurzame energieopwekking. Voor Medemblik geldt dat alleen op basis van een goede duurzame leefbaarheid er invulling kan worden gegeven aan een bijdrage vanuit de gemeente Medemblik.

Plan Duurzaam Leefbaarheid

In het plan Duurzaam Leefbaarheid gaat met uit dat er in beperkte mate nog nieuwe windturbines in Noord-Holland worden bijgeplaatst, 10 van deze windturbines moeten dan een plek krijgen langs waterwerken en een plek in het IJsselmeer, maar ook wordt in het plan gesproken van een groot zonne-eiland in het IJsselmeer. In het plan wordt geen kostbare landbouwgrond voor grootschalige energieopwekking ingezet.

Tijdens zeven bijeenkomsten in de gemeente Medemblik over RES-NHN, waarbij in totaal 320 inwoners uit de gemeente Medemblik hun inbreng hebben gegeven komt als belangrijkste punt naar voren dat vooral zonnepanelen op daken de meeste voorkeur krijgt. Maar onder voorwaarden is het mogelijk om windturbines langs snelwegen te plaatsen, bestaande windturbines te vervangen voor nieuwere die meer opleveren, en bij een aantal kernen wind op water. Onbespreekbaar is wind- en zonne-energie op agrarische gronden.

Zonneweides op water

Het PWN doet op dit moment onderzoek met zonneweides op water in Andijk, de ervaringen die zij op doen wil de gemeente Medemblik meenemen in het RES-NHN plan dat voor 1 juli 2021 in het RES 1.0 moet uitmonden. Het college van de gemeente Medemblik staat positief tegenover het realiseren van zonne-eilanden in het IJsselmeer en hoopt dat zij samen met Rijkswaterstaat het project Wieringerhoek verder kan aanjagen.

Reageren via facebook