Beter maaibeleid moet voor meer bloemen in Midwoud zorgen

MIDWOUD – Gemeente Medemblik onderzoekt of een andere manier van groenbeheer een positief effect heeft op de biodiversiteit in de gemeente. Op 22 mei –wereld biodiversiteitsdag- start daarom een proef op drie locaties in het Burgemeester Smitpark van Midwoud. Door anders te gaan maaien kunnen er bloemsoorten groeien die normaal wegblijven, en dat is goed voor de biodiversiteit van de gemeente.  

Tekst loopt door onder de afbeelding

Bij traditioneel maaien (klepelen) wordt de vegetatie, inclusief zaden, fijngehakt. Het maaisel blijft daarna liggen en daardoor wordt de bodem enorm verrijkt. Prima omstandigheden voor brandnetels, maar niet ideaal voor planten als de kleine ratelaar, koekoeksbloem en ooievaarsbek, die in deze proef als gewenste ‘doelsoorten’ zijn aangewezen. Op drie verschillende locaties in het Burgemeester Smitpark wordt de komende vier jaar anders gemaaid. Dat wil zeggen dat er met lichtere machines en andere maaimethodes wordt gewerkt. Door het maaisel kort te laten liggen kunnen zaden naar de bodem vallen. Daarna wordt het maaisel verwijderd.

Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre het anders maaien de groei van de drie doelsoorten bevordert. Na vier jaar loopt de proef af en worden de resultaten bekend gemaakt. Bij succes kan de methode breder in de gemeente worden toegepast. 

Meer informatie

Op www.duurzaammedemblik.nl/water-en-groen/maaien is meer informatie over het project en een grove planning te vinden. Jaarlijks wordt er een update geplaatst. Voor de bezoekers van het Burgemeester Smitpark komt er een informatiebord met een uitleg over het project.

Reageren via facebook