Medemblik Actueel.

Medemblik

Enquete Medemblik, vult u hem even in?

MEDEMBLIK – Medemblik communiceert als gemeente via verschillende on- en offline kanalen met de inwoners en ondernemers. Ze gebruiken hiervoor een aantal communicatiemiddelen. Denk aan: website, digitale nieuwsbrief, de krant, maar ook Facebook, Twitter en Instagram. Hoe ervaren de inwoners en ondernemers de communicatie. En waar liggen kansen voor verbetering? Medemblik doet hier onderzoek naar. Het vorige middelenonderzoek vond plaats In 2014.

Vragenformulier

Dit weekend viel er bij een groep inwoners vanaf 16 jaar een brief op de deurmat. Deze inwoners werden via een steekproef geselecteerd. In deze brief staat de uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. De antwoorden en uitkomsten gebruiken wij om de communicatie te verbeteren en eventueel aan te passen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research voert het communicatieonderzoek voor Medemblik uit. De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. De antwoorden kunnen zij niet rechtstreeks aan een persoon koppelen.

Hoe meer, hoe beter

Medemblik hoopt uiteraard dat een groot aantal van onze inwoners de enquête invullen. Hoe meer mensen er meedoen, hoe betrouwbaarder het resultaat.

De uitkomsten zijn van belang om te onderzoeken of al de communicatiemiddelen nog wel bestaansrecht hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de gemeentegids.

Iedereen kan de vragenlijst invullen

Het insturen van de vragenlijst kan tot en met zondag 23 december. Wie niet is uitgenodigd en toch de vragenlijst wil invullen kan dit doen met deze link: www.startvragenlijst.nl/communicatie. Wie liever een papieren vragenlijst invult kan deze aanvragen. Bel hiervoor op werkdagen met het gratis telefoonnummer (0800-4050602) of mail naar 

Reageren via facebook