Medemblik moet keuzes maken voor financieel gezonde toekomst

MEDEMBLIK – Voor een financieel gezonde toekomst van de gemeente Medemblik is het nodig dat er keuzes gemaakt worden. Dat is een korte samenvatting van de inventarisatienotitie die het college aan de raad stuurt. In de notitie staat welke ontwikkelingen er in 2021 en verder op de gemeente afkomen en wat daar in hoofdlijnen de financiële consequenties van zijn. De gemeente voorziet voor de periode 2021-2023 en daarna forse uitdagingen op o.a. het gebied van zorg, accommodaties en voorzieningen, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet, vastgoed, digitalisering, duurzaamheid en organisatieontwikkeling. Er zijn rigoureuze keuzes nodig om tekorten op de begroting te voorkomen. De raad stelt de begroting aan het einde van het jaar vast voor 2021 en volgende jaren. Een ding is duidelijk: de opgave is groot.

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=”Wethouder Dirk Kuipers”]De raad staat voor ingewikkelde keuzes. Dat levert ook dilemma’s op[/penci_blockquote]

Financieel gezonde toekomst

Wethouder Dirk Kuipers van financiën: “Dit gaat over keuzes die we vandaag maken en die belangrijk zijn voor nu, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Veel keuzes die we nu maken of al gemaakt hebben, zien we voor een lange tijd terug in de begroting. Met die verantwoordelijkheid voor de toekomst moeten we zorgvuldig omgaan.

Grote projecten op pauze

De grote projecten waar de gemeente aan werkt, komen op pauze te staan. Dirk Kuipers: “De raad staat voor ingewikkelde keuzes. Dat levert ook dilemma’s op. We hebben momenteel een paar treinen die al volop rijden, maar die ook grote financiële consequenties hebben. Die zetten we voor nu heel even op het rangeerterrein. Dat geeft de raad de mogelijkheid om te kijken of ze al die treinen willen laten doorrijden zoals ze reden, of dat ze toch aanpassingen willen doen. Misschien een wagon minder, misschien een ander soort wagon. Het rangeren van de treinen geeft ruimte om keuzes te maken”.

Het proces kadernota/begroting

De inventarisatienotitie is een eerste stap in het proces van de kadernota 2021-2023. De kadernota is het moment in het jaar om vanuit de raad het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting voor de jaren daarop. De gemeente is vorig jaar een ontwikkeltraject gestart. Het doel daarvan is dat iedereen in de goede positie komt als het gaat om taken, rollen en verantwoordelijkheden. Met de inventarisatienota informeert het college de raad over de ontwikkelingen die er aan komen, zodat de raad in aanloop naar de kadernota de kaders mee kan geven voor het maken van keuzes.

Reageren via facebook