4.3 C
Medemblik
17 januari 2021 13:45
Medemblik Actueel.

Foto: Medemblik Actueel

Gemeenteraad Medemblik gaat digitaal stemmen

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van de gemeente Medemblik vergadert vanavond online en kan dan ook digitaal stemmen. Vanochtend is bekend geworden dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming van kracht is; de Spoedwet is gepubliceerd in het Staatsblad en hiermee officieel in werking getreden. Dat betekent dat in de digitale raadsvergadering van vanavond niet alleen beraadslagingen mogelijk zijn, zoals eerst de bedoeling was, maar ook dat echt besluiten kunnen worden genomen na stemming.

Primeur

Burgemeester Frank Streng, voorzitter van de gemeenteraad: “Ik denk dat het een primeur is, misschien wel in Nederland. Het is anders, het is nieuw, het zal ook vast even wennen zijn. Ik vind het vooral belangrijk dat hiermee het democratische proces weer op gang komt.

Online vergaderen

De raadsleden loggen vanavond allemaal vanuit huis in op de raadsvergadering en dan wordt er digitaal vergaderd. Er zijn vooraf duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van vergaderen. De raadsvergadering is vanavond via live te volgen via de website van de gemeente Medemblik of via https://medemblik.raadsinformatie.nl/.

Hoe komen besluiten tot stand?

Dit kan op twee manieren. Nadat een agendapunt is besproken vraagt de voorzitter wie stemming wenst. Als niemand dat wenst, is het voorstel aangenomen en is er een rechtsgeldig besluit van de raad. Een raadslid kan daarbij aangeven dat hij/zij verzoekt om vermelding dat hij/zij tegen het voorstel was. Met de nieuwe wet kan er nu ook echt worden gestemd. Als er na bespreking van het agendapunt stemming wordt gevraagd, volgt een hoofdelijke stemming. De griffier leest alle namen voor van de aanwezige raadsleden in een vooraf bepaalde volgorde en het raadslid geeft uitsluitend aan of hij/zij voor of tegen het raadsvoorstel is.

Reageren via facebook