20.3 C
Medemblik
22 mei 2020 14:14
Medemblik Actueel.

Politiek: PWF zet vraagtekens bij rapport over CAW

MEDEMBLIK – De gemeenteraad van Medemblik heeft een tijdje geleden het college van B en W opgedragen een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van opheffen van het CAW of, (als gemeente Medemblik) eruit stappen.

Tijdens de orienterendee commissie werd het definitieve rapport van Beerenschot gepresenteerd over de mogelijke konsekwenties. In dit rapport, en uit wat de heren van Berenschot die het presenteerden, naar voren brachten, zou het allesbehalve verstandig zijn om 1 van deze 2 keuzes te maken. Wethouder Tigges was ineens ook een duidelijke voorstander van binnen het CAW blijven, terwijk hij heet CAW eerder “een lege huls” had genoemd. Uit vragen die door PWF gesteld waren werd duidelijk dat het CAW in het verleden allerlei beslissingen over enorme, riskante investeringen van dee HVC had goegekeurd zonder dat zij daartoe gemachtigd waren, dan wel dat zij daarover in overleg waren getreden met de gemeenteraden in West-Friesland.

PWF vind het vreemd dat alles nu ineens anders uitgelegd wordt terwijl er geen enkele garantie is dat er ook maar iets verandert.

En als je dan nog eens de stukken leest en er wordt madrukkelijk over een definitief rapport gesproken, denk je, dan moet is er ook een voorlopig of conceptrapport zijn.

Daar komt bij dat In de meningsvormende vergadering o.a. de vraag werd gesteld wat de kosten waren/zijn van bovengenoemd rapport, en daarop werd geweigerd dit bekend te maken. Toen ging er wat kriebelen.

Lees ook: CAW veel eerder over de scheef gegaan met garantstelling HVC

En dan lees je In het NHD van zaterdag jl. in een ingezonden brief dat er getwijfeld wordt aan de objectiviteit van het Berenschotrapport omdat tenminste de huisige directeur van HVC, dhr, van Steensel, in het verleden werkzaam is geweest bij berenschot. Genoeg reden voor PWF om vragen te stellen

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft PWF de volgende vragen, met zonodig een beroep op de WOB:

  1. Wat is het verschil tussen het definitieve- en het voorlopige/conceptrapport en kan de raad dit inzien. Zo niet, waarom niet.
  2. Was bij u bekend dat de algemeen directeur van HVC in het verleden in dienst was van Berenschot?
  3. Was het met die kennis logisch om voor Berenschot te kiezen? Welke bureaus zijn nog meer benaderd, om offerte gevraagd etc.? Is HVC betrokken geweest bij deze keuze?
  4. Wat waren de kosten van het Berenschotrapport?
  5. Wat is bij u bekend over een nieuw te bouwen vergistingsinstallatie op de HVC lokatie bij Opperdoes? Welke investering is hiermee gemoeid?
  6. Wat zijn de konsekwenties voor de luchtkwaliteit in de omgeving?
  7. Is het CAW hierover geconsulteerd dan wel geinformeerd?

Reageren via facebook