Medemblik wil inventarisatie aard en omvang problematiek coronacrisis

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik heeft afgelopen 31 maart besloten om een inventarisatie te houden van de aard en omvang van de problematiek bij maatschappelijke voorzieningen. Door de coronacrisis is het voor veel maatschappelijke voorzieningen voorlopig niet toegestaan om open te zijn voor het publiek.

Dit heeft grote impact op deze voorzieningen waardoor de rijksoverheid diverse regelingen in  het leven heeft geroepen om een brede doelgroep de kans te geven gebruik te maken van deze regelingen gedurende de coronacrisis. Alleen is het nog niet echt duidelijk in hoeverre de regelingen beschikbaar zijn voor alle maatschappelijke voorzieningen.

Scenario’s bepalen

Met de uitkomst van de inventarisatie wil het college aan de hand van een aantal scenario’s bepalen welke rol de gemeente Medemblik kan spelen. Het college zal samen met de gemeenteraad de vervolgstappen gaan afstemmen. De gemeente Medemblik heeft geen noodfonds om maatschappelijke voorzieningen door de crisis te loodsen, daarom is een beter inzicht in de problematiek van cruciaal belang om zo de vervolgstappen te bepalen.

Communicatie via speciaal communicatiekanaal

De gemeente Medemblik gaat een speciaal communicatiekanaal inrichten voor maatschappelijke voorzieningen, via dit kanaal kan er dan gecommuniceerd worden door de gemeente met de bij hun bekende voorzieningen. Dit betreft alle maatschappelijke voorzieningen niet enkel de gesubsidieerde voorzieningen. Het communicatiekanaal heeft als doel signalen, zorgen en vragen te inventariseren en om de organisaties te wijzen op belangrijke informatie over de coronacrisis.

Zodra de uitwerking van een aantal scenario’s gereed is zal de gemeenteraad hier een besluit over gaan nemen.

Reageren via facebook