Els van den Bosch(CDA) vraagt zich af: “Waar blijft de beloofde lokale vrijheid?”

MEDEMBLIK – Er wordt beloofd dat de Omgevingswet (die ingaat in 2021) ons veel gaat brengen. “Alles mag tenzij de gemeente zegt dat het niet mag”. Nu blijkt echter dat de Provincie Noord-Holland Bijzondere Provinciale Landschappen aanwijst.  Op de deze week gepubliceerde kaartjes is te zien dat er dan op allerlei plekken niet of nauwelijks gebouwd mag worden.

De CDA fractie van de gemeente Medemblik vraagt zich af of we nu niet opnieuw door de Provincie worden beperkt t.a.v. de ‘beloofde’ lokale vrijheid. De door PS vastgestelde Omgevingsverordening ligt voor 8 weken ter inzage.

Els van den Bosch (CDA) zegt tegen Medemblik Actueel:  “Gemeenten weten zelf heel goed welke plekken geschikt zijn om woningen te bouwen, het aanwijzen van de zogenaamde paarse gebieden is eerder een belemmering dan een versterking.”

Wethouder Andrea van Langen (Gem. Medemblik) heeft de raadsleden uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over deze Omgevingsverordening. Raadsleden zijn van te voren in de gelegenheid gesteld om onderwerpen aan te dragen. Het College is van plan om samen met de regiogemeenten een zienswijze in te dienen.

Van den Bosch wil er op aandringen dat de verandering met betrekking tot de ruimte voor ruimte regeling wordt aangepast. Zij geeft aan begrip te hebben voor de regelgeving op dit gebied maar is er fel op tegen dat het aantal terug te bouwen woningen wordt gemaximeerd tot twee.

Van den Bosch: “We zijn vastberaden om in ieder geval over deze twee punten een zienswijze in te dienen. Dit kunnen we doen als CDA maar we gaan graag op zoek naar de verbinding. Dus bij voorkeur in regionaal verband zoals de portefeuillehouder aangeeft.”

Ze waardeert dat van Langen een bijeenkomst hierover organiseert. Participatie is het fundament van de nieuwe Omgevingswet. De enige manier waarop wij als raadsleden de stem van de inwoner kunnen laten horen bij de Provincie, is door nu te reageren op deze Omgevingsverordening.

Reageren via facebook