Buurgemeenten moeten nu worden betrokken bij plaatsen van windturbines

MEDEMBLIK – Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten afgelopen maandag is een motie van DENK en JA21 waarin wordt opgeroepen ook buurgemeenten bij het meten van draagvlak over het plaatsen van windturbines te betrekken.

Nu is het nog zo dat alleen inwoners van de gemeente waar windturbines worden geplaatst worden betrokken bij de besluitvorming, hoe de inwoners van aangrenzende gemeenten hierover denken wordt nu niet meegeteld bij de besluitvorming. Met het aannemen van deze motie krijgen de Gedeputeerde Staten de opdracht om bij gemeenten er sterk op aan te drinken om een goede en adequate afstemming tussen aangrenzende buurgemeenten te realiseren.

Windturbines Westwoud

Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat een windboer uit de Wieringermeer bij Westwoud 5 enorme windmolens wil gaan bouwen, de molens komen tegen de gemeentegrens van de gemeente Medemblik te staan vlakbij Zwaagdijk. Gerben Gringhuis (GemeenteBelangen) is daarom in de pen geklommen en heeft over deze plannen schriftelijke vragen gesteld aan het college van Medemblik.

De inwoners van Zwaagdijk hebben al fel geprotesteerd tegen de komst van de 5 molens langs de Westfrisiaweg, en toendertijd sprak de voltallige gemeenteraad van Medemblik haar steun uit aan de actievoerders.  Helaas heeft dit alles niets mogen baten en dus konden de inwoners van Zwaagdijk niets anders doen dan in de komst van de windturbines te berusten, denkend dat het bij deze 5 zou blijven. Nu blijkt dus dat er ver gevorderde plannen zijn voor nog eens bouw van 5 enorme windturbines.

Gerben Gringhuis wil van het college nu weten:

  1. Is het college van Medemblik op de hoogte gebracht van deze plannen door het college van Drechterland?
  2. Wethouder Broeders van Drechterland geeft aan dat dit plan niet binnen de zoekgebieden valt, maar dat deze zoekgebieden niet in beton zijn gegoten. Hoe kijkt het college van Medemblik naar de reeds ingetekende zoekgebieden en deelt het college de mening van de wethouder in Drechterland?
  3. Hoe kijkt het college tegen deze ontwikkelingen aan, gaat het het college nog actie ondernemen hiertegen en heeft het college hier ook de benodigde instrumenten voor.
  4. Indien het college actie gaat ondernemen, op welke wijze wordt de raad hierover geïnformeerd?

Op de foto de windturbines langs de Westfrisiaweg bij Zwaagdijk

 

Reageren via facebook