Silva Visser(CU): bedroevend om 50.000 euro uit te geven voor nutteloos onderzoek

MEDEMBLIK – Tijdens de commissievergadering afgelopen maandagavond werd ook het evaluatierapport over de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Medemblik besproken. Een rapport waarvan Silva Visser van de ChristenUnie maar weinig positiefs over kon zeggen. “50.000 euro uitgeven voor iets waarvan iedereen de uitkomst al weet,’ Silva Visser liet duidelijk weten dat het college en de gemeente Medemblik dit soort onderzoeken de volgende keer niet meer moet doen. 

Bij meerdere fracties klonken negatieve geluiden, vooral omdat weer de dorpsraden en de inwoners van de diverse kernen in de gemeente Medemblik niet werden gehoord maar enkel de bedrijven hun zegje mochten doen. Wethouder Harry Nederpelt verzekerde de commissie dat dit gaat gebeuren zodra nieuw beleid gaat worden opgesteld, dan mogen ook de dorpsraden en de inwoners hun zegje komen doen.

1500 tot 2000 opvangplaatsen

Wethouder Harry Nederpelt ging ook nog in op de plannen van de Westfriese Bedrijvengroep die van plan is om voor 1500 tot 2000 arbeidsmigranten 1 centrale opvang te creëren, mogelijk in de gemeente Medemblik, Nederpelt liet weten dit wel erg veel te vinden en wil eerst de uitgewerkte plannen zien voor hij een oordeel gaat geven.

Vanuit de politiek kwam al direct de reactie dat dit plan van de Westfriese Bedrijvengroep een 18e kern binnen de gemeente Medemblik zal gaan creëren, maar Ramon Stoffer van de Westfriese Bedrijvengroep probeerde de politiek gerust te stellen door te vertellen dat er nog helemaal geen locatie aangewezen is maar hoopt wel dat de gemeente Medemblik positief tegenover de plannen van de Westfriese Bedrijvengroep staat.

Eerder liet Hans Huibers van de WBG al weten dat zij als mogelijk voorbeeld de arbeidsmigrantenopvang dat is gecreëerd op Agriport A7 als mogelijk voorbeeld willen gaan nemen. Op dit complex vinden een paar honderd arbeidsmigranten een tijdelijke woon/slaapplaats en gaan zij op de fiets naar hun werk in de Wieringermeer.

Als mogelijke plaats voor de komst van het arbeidsmigrantencomplex is het gebied tussen Andijk en Stede Broec/Drechterland een aangewezen plek omdat daar verreweg de meeste arbeidsmigranten werken.

[signoff]