Medemblik Actueel.

Gezondheid Politiek

Wijkverpleging Medemblik mogelijk in gevaar door bezuinigingen Den Haag

MEDEMBLIK – Het kabinet heeft in het regeerakkoord laten opnemen dat er een bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging gaat komen. De PvdA in Medemblik zegt dat de wijkverpleging in Medemblik een onmisbare schakel binnen het idee van zorg dichtbij en in de buurt is.

Dirk Kuipers (PvdA)

Deze bezuinigingen op de wijkverpleging- dit terwijl de verpleegkundigen nu al onder te grote druk staan door te weinig tijd voor de mensen en teveel bureaucratie- zal vooral in de kernen van Medemblik voelbaar gaan worden. Dirk Kuipers(PvdA) zegt tegen Medemblik Actueel: “Het idee van langer in je eigen huis en omgeving blijven wonen komt door deze beslissing onder druk te staan.

Kuipers wil nu van het college weten of zij bekend zijn met het voornemen van Rutte III om 100 miljoen euro te bezuinigen op de wijkverpleging en of het college al een idee heeft wat het effect van deze bezuinging zal zijn op het budget en inhoudelijk voor de gemeente Medemblik voor mensen die nu en in de toekomst een beroep gaan doen op de wijkverpleging.

Kuipers wil ook van het college weten of zij het met hem eens zijn dat deze bezuiniging ongewenst is en vooral de kwetsbare inwoners zullen treffen en of het college bereid is om hier bezwaar tegen aan te tekenen bij de regering.

Reageren via facebook