11.8 C
Medemblik
25 september 2020 22:05
Medemblik Actueel.

Zwembad de Zeehoek in Wervershoof

Nieuw zwembad Wervershoof: kijken naar renovatie en budget

WERVERSHOOF – Er wordt door diverse partijen gewerkt aan de realisatie van de ambitie naar een nieuw overdekt drie baden doelgroepen bad in Wervershoof. De raad heeft eind oktober dit dossier naar zicht toegetrokken. Dat geeft ons ruimte onze zienswijze te geven. Daarnaast trekken we op met de andere fracties om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Voor D66 geldt dat de raad indertijd de afweging over een nieuw zwembad heeft gemaakt op basis van ramingen waarmee het verantwoord was om te kiezen voor een overdekt bad. De kosten van een renovatie plus bad versus nieuwbouw was ca. € 4,5 miljoen, inclusief verduurzaming en extra bad van 25 x 12,5 meter. De variant nieuwbouw werd oorspronkelijk geraamd op ca. € 8,1 miljoen inclusief grondkosten en verduurzaming. Naderhand zijn de bedragen explosief naar 13 miljoen voor het beoogde 3 baden doelgroepen bad. Echter worden de cijfers van het college in twijfel getrokken.

Yannick Nijsingh zegt tegen Medemblik Actueel: “Wij brengen in herinnering dat de besluitvorming naar nieuwbouw was gebaseerd op een kostenverhouding renovatie/nieuwbouw met een verhoging van ca. 60%. Uitgangspunt was dat met een ‘renovatie plus’ het achterstallig onderhoud van het huidige zwembad wordt meegenomen. Daarnaast het gebouw wordt verduurzaamd en een nieuw doelgroepenbassin van 25 x 12,5 meter toegevoegd wordt. Hiermee blijft het uitgangspunt van het drie-baden ontwerp met beoogde doelgroepen in stand.

Voor D66 geldt dat het betrekken van de renovatie ‘plus’ variant bij de ophanden zijnde heroverweging daar onderdeel van moet zijn. Het sluit aan bij onze inzet op afgewogen duurzaamheid (geen sloop na nog maar 35 jaar maar verbetering en uitbreiding), waken over onverantwoorde uitgaven voor een risicovolle voorziening die teruglopende bezoekersaantallen laat zien,” zegt Nijsingh verder.

D66 Medemblik zal met dit in het achterhoofd 19 december een motie indienen waarin zij het college vragen om bij de (mogelijke) heroverwegingen naar de bouw van een zwembad met regionale gespecialiseerde aannemers ook de renovatie (plus) van het huidige bad daarin te betrekken. Daarbij is het voor D66 een voorwaarde dat een exploitatiebijdrage niet hoger mag zijn dan €412.500 (150% huidige subsidie).

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?