Medemblik Actueel.

Politiek

PWF in de bres voor gelijke kansen arme kinderen Medemblik

MEDEMBLIK – Door de afgelopen crisis die vooral de minderbedeelden in Nederland hard heeft getroffen is groeit maar liefst 1 op de 9 kinderen op in armoede en soms nog erger in bittere armoede. PWF is bang dat dat in Medemblik niet anders is.

Siem Zeilemaker zegt tegen Medemblik Actueel: ” Voor deze kinderen is lid worden van een sportclub of muziekschool of aanschaf van leermiddelen geen vanzelfsprekendheid. De ombudsman heeft in 2013 onderzoek gedaan hiernaar. Een van de aanbevelingen is dat gemeenten meer aandacht aan dit onderwerp moeten besteden.  Dit kan d.m.v. een “kindpakket” De 7 gemeenten in West-Friesland ontvangen in 2017 in totaal 936.000 euro vanuit het rijk voor voorzieningen in natura voor kinderen die opgroeien in armere gezinnen.

Om meer duidelijkheid te krijgen hoe het zit met de kinderen in de gemeente Medemblik die in armoede opgroeien en daardoor weinig tot geen kansen krijgen heeft PWF een 12-tal vragen gesteld aan het college.

 1. Om hoeveel kinderen uit de gemeente Medemblik gaat het?
 2. Het rijk adviseert om kinderen van ouders met een minimuminkomen  tot 120% te ondersteunen met een kindpakket in natura, hanteert Medemblik deze grens ook?
 3. Zo nee, waarom niet?
 4. Is er een beleid gemaakt in Medemblik voor een compleet aanbod voor kinderen in armoede?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Op de site van Medemblik staat bij de aanvraag voor vergoeding van buitenschoolse activiteiten  “een vergoeding kan alleen als u geen gebruik kunt maken van gemeentelijke inkomensondersteuning” Betekent dit dat kinderen met ouders in de bijstand hier geen recht op hebben?
 7. Stichting Leergeld pleit ervoor om kinderen rechtstreeks voorzieningen aan te bieden d.m.v. het “kindpakket ”Hoeveel kinderen uit Medemblik maken hier gebruik van?
 8. Kunnen kinderen van ouders die in de schuldhulpverlening zitten ook gebruik maken van extra financiële ondersteuning?
 9. Worden gezinnen waarvan al bekend is dat ze een laag inkomen hebben in de gemeente Medemblik actief door de gemeente benaderd over het kindpakket?
 10. Zo nee, waarom niet?
 11. Wordt het “Medemblikker deel” van de genoemde 936.000 uitsluitend en volledig voor dit doel gebruikt?
 12. Zo nee, waarom niet?

Reageren via facebook