29.6 C
Medemblik
12 augustus 2020 23:04
Medemblik Actueel.

Het omkaderd gebied moet straks ruimte bieden aan 160 nieuwbouwwoningen
Het omkaderd gebied moet straks ruimte bieden aan 200 nieuwbouwwoningen

Nieuwe woonwijk Medemblik voor starters, 55-plussers maar ook sociale huurwoningen

MEDEMBLIK – Medemblik krijgt een nieuwe woonwijk, Schepenwijk 2, waar nu de weeshuisgronden liggen. De grond is aangekocht door woningbouwontwikkelcombinatie Zeeman Real Estate/BPD Ontwikkeling en heeft aangegeven te willen starten met woningbouwontwikkeling op deze gronden.

Voor het zover is moet de gemeenteraad eerst de kaders vaststellen waarbinnen dit kan plaatsvinden zodat het voor iedereen duidelijk is wat voor woonwijk toegevoegd wordt aan de kern Medemblik.

Het college stelt voor om in dit kader op te nemen:

  1. Een woonwijk te ontwikkelen met circa 200 woningen met ruimte voor (aankomende) gezinnen. Maar ook voor starters, 55+ers en circa 25% sociale huur.
  2. Een woonwijk te ontwikkelen met de kwaliteiten: een waterrijk milieu, heerlijk gelegen in de polder, vanzelfsprekend duurzaam, en een fijne plek om te wonen.
  3. Goed ingepast en verbonden met het landschap en de bestaande kern.
  4. Te ontwikkelen in samenspraak met Provincie, HHNK, ontwikkelaar en stakeholders
  5. Transparante en tijdige participatie en communicatie.
  6. Een kostenneutrale grondexploitatie.

Met de nieuwe woonwijk wil de gemeente Medemblik een wijk creëren voor circa 200 woningen voor met name (aankomende) gezinnen maar waar ook plaats is voor starters, 55-plussers, sociale huur. En waar het een fijne plek om te wonen is met een waterrijk woonmilieu, heerlijk gelegen in de polder, inclusief de natuur maar vooral ook duurzaam is.

De wijk ligt aan de rand van de kern Medemblik. De wijk is vanaf verschillende kanten zichtbaar. Om de wijk goed in te passen in het landschap is het nodig een aantal aandachtspunten en zichtlijnen te benoemen waar bij de verder uitwerking rekening gehouden moet worden. Ook de bereikbaarheid van de wijk hoort hierbij. De wijk wordt ontsloten voor gemotoriseerd verkeer via de Bolzijl en voor langzaamverkeer via de bestaande wijk Schepenwijk II en de Brakeweg. De ontsluiting via de bestaande wijk Schepenwijk II wordt tevens de calamiteiten ontsluiting.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@medemblikactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageren via facebook

Uw banner hier?Uw banner hier?