8.8 C
Medemblik
22 september 2020 10:52
Medemblik Actueel.

Burger weet niet waar hij aan toe is bij eigen bijdrage Wmo

Forse aderlating Medemblik en kwetsbare inwoners na invoeren abonnementstarief Wmo

MEDEMBLIK – Het kabinet Rutte III heeft aangekondigd om per 1 januari 2019 het abonnementstarief Wmo te gaan invoeren. Momenteel hangt de hoogte van de eigen bijdrage af van leeftijd, gezinssamenstelling, het (verzamel)inkomen en het type voorziening. Met het abonnementstarief wordt de hoogte van de eigen bijdrage voor iedereen gelijk: een bijdrage van € 17,50 per 4 weken per huishouden.

Afgelopen 9 november 2017 is via een motie het college opgedragen te gaan onderzoeken of er voor de inwoners van de gemeente Medemblik het abonnementstarief WMO wel kan ingaan en wat de kosten zijn wanneer de eigen bijdrage Wmo-voorziening gaat worden afgeschaft. Dit onderzoek is nu klaar en wijst op een forse aderlating voor de gemeente Medemblik en de mensen het meest kwetsbaar zijn zoals mensen met een uitkering en/of gehandicapten.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ,,Het abonnementstarief kan ingaan voor de inwoners van de gemeente Medemblik. Of het abonnementstarief verplicht wordt per 1 januari 2019 hangt af van landelijke besluitvormingsprocessen. Wanneer het abonnementstarief landelijk geldig wordt, dalen de inkomsten uit de eigen bijdrage voor de gemeente Medemblik met ongeveer een ton. In de meicirculaire is €145 miljoen gereserveerd om de dalende inkomsten bij gemeente te compenseren. Te zijner tijd wordt deze €145 miljoen onder de gemeenten verdeeld.

Inwoners met midden- en hogere inkomens profiteren

Voor een grote groep inwoners stopt het bijdragen naar draagkracht wanneer het abonnementstarief start. Inwoners uit de midden- en hogere inkomensgroepen zullen profiteren, terwijl de meest kwetsbare inwoners nauwelijks tot geen financieel voordeel ervaren van het abonnementstarief. Onder de huidige systematiek van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zullen inwoners zelf de afweging maken of zij een voorziening beter en goedkoper kunnen organiseren. Door het invoeren van een vaste eigen bijdrage van €17,50 verdwijnt deze afweging en zullen inwoners niet langer zelf opzoek gaan naar betere en goedkopere oplossingen. Hierdoor zal het aantal maatwerkvoorzieningen naar verwachting stijgen. Het abonnementstarief staat daarmee haaks op het uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid in de Wmo.

inkomsten uit eigen bijdrage Medemblik
inkomsten uit eigen bijdrage Medemblik

Het afschaffen van de eigen bijdrage betekent voor de gemeente Medemblik een vermindering van de inkomsten uit de eigen bijdrage van ongeveer € 356.000,- ten opzichte van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en ongeveer €242.000,- ten opzichte van het abonnementstarief. De inkomsten van de eigen bijdrage in het abonnementstarief voor specifieke doelgroepen, zoals begeleiding, staan uiteengezet in de tabel.

Onzeker

Momenteel zijn de plannen van de Regering om het abonnementstarief per 1 januari 2019 in te voeren nog niet definitief. Dit betekent dat het nog niet zeker is dat het abonnementstarief in gaat, maar ook welke beleidsvrijheid de gemeente Medemblik houdt bij het opleggen en innen van de eigen bijdrage.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?