Centrum Medemblik ‘verhoricaat’ 16 horecagelegenheden in het centrum van Medemblik.

MEDEMBLIK – Een veel gehoorde klacht onder de inwoners van de kern Medemblik zijn de vele horecagelegenheden en de kledingzaken. ‘Ze maken elkaar zo kapot,’  zegt een bezoekster van het winkelgebied in Medemblik.

Alleen al op de Nieuwstraat en het gebied rondom de ‘Kop van de Nieuwstraat’ zijn 12 horecagelegenheden gevestigd en 8 kledingzaken. De meest gehoorde klacht is dan ook dat er maar weinig diversiteit is in het aanbod van winkels op de Nieuwstaat. De roep om winkels als Big Bazar, die al heeft aangegeven haar winkelbestand flink te willen gaan uitbreiden, is groot, net zoals de roep om Action maar die ziet geen mogelijkheid om naar Medemblik te komen. In het centrum is geen ruimte voor een winkel als de Action en op het industrieterrein mag geen detailhandel komen.

Medemblik kent geen winkelleegstand, maar wel een grote vraag naar winkelruimte, gelukkig is er weer een glimpje hoop, op de Nieuwstraat wordt hard gewerkt aan nieuw winkelruimte naast het pand van Bood. ± 200m² winkelruimte komt binnenkort beschikbaar en wie weet is dit iets voor een Big Bazar.

Dat er in Medemblik meer en meer horeca komt is gelijk aan de landelijke trend, in de grote steden is al 1 op de 4 winkelruimtes in bezit van horeca en dat groeit enkel maar verder, mede omdat de mens meer en meer uit eten gaat en niet meer eet wat de pot schaft. Zo vertelt retailexpert Jorg Snoeck tegen RTLz dat er in de horeca tegenwoordig veel meer rekening wordt gehouden met vegetariërs of flexitariërs waardoor deze groep mensen nu ook veel vaker uit eten gaat.

Snoeck gaat verder door te vertellen dat er zeker grenzen moet komen aan het aantal horeca in een winkelcentrum. ,,Meer horeca wil niet zeggen dat ook de winkels meer verkopen,’ zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing & Retailing aan Nyenrode Business Universiteit.

Snoeck gaat er wel vanuit dat vooral in de kleinere kernen de horeca hun aandeel zullen zien dalen omdat jongeren de kleine kernen verlaten en naar de grotere steden verhuizen, en juist deze groep gaat vaak uit eten of pakken even een biertje in een kroeg.

Reageren via facebook