Meepraten Parkeren in Medemblik-centrum

MEDEMBLIK – 20 juni a.s. vanaf 20.00 uur  bespreekt de oriënteerde commissie Ruimtelijke Ordening het onderwerp Parkeren in Medemblik-centrum. Op verzoek van het college is er eerst een inleidende presentatie over het raadsvoorstel. Inwoners kunnen deze avond hun mening kenbaar maken.

In december  nam de raad enkele moties aan die betrekking hebben op ondergronds parkeren binnendijks en uitbreiding van parkeermogelijkheden buitendijks. De kaders hiervoor zijn voorbereid en aangeboden aan de raad. Het doel is een goede parkeerbalans in de binnenstad van Medemblik te bereiken. De raad bepaalt op welke manier het parkeren in de stad Medemblik moet worden vormgegeven en zal een besluit nemen over verschillende locaties en daarbij behorende uitgangspunten.

Inspraak

U kunt uw mening geven over dit onderwerp. Daarna kunnen commissieleden vragen aan u stellen. Voor inspraak kunt u bellen met de griffie: (0229) 85 63 67 of mailen naar griffie@medemblik.nl. De vergaderstukken vindt u op www.medemblik.nl (vergaderkalender, 20 juni)

[signoff]

Reageren via facebook