Exploitant Sport- en Wellness Center de Bloesem moet zich houden aan de afspraken

WOGNUM – De gemeente Medemblik gaat de exploitant van de Bloesem in Wognum er op aanspreken en wijzen op zijn verplichtingen die hij is aangegaan vanuit de overeenkomst met de gemeente Medemblik. Eerder liet de exploitant al weten dat er geen sprake was dat verenigingen en Judoschool Pascal Proper hun vooruitbetaalde en niet afgenomen uren gecompenseerd kregen.

In een reactie op vragen van Tom Beerepoot van de VVD zegt de gemeente Medemblik dat de exploitatie destijds op afstand is gezet waarbij is gekozen voor een commerciële exploitant, die naast de exploitatie ook het vastgoedbeheer voor zijn rekening neemt, hierdoor is de rol die gemeente speelt beperkt.

Lees ook: Welles Nietes tussen beheerder De Bloesem en VVD Medemblik

Volgens de gemeente is er geen rechtsgeldige huur of onderhuur overeenkomst tussen Sport en Wellness Center De Bloesem B.V. en mevrouw J. Vijfvinkel (Sportcafé), waardoor De Bloesem verantwoordelijk blijft. Wel zegt de gemeente Medemblik dat er een afspraak is dat de gemiste uren door de betreffende verenigingen in het seizoen 2020/2021 zullen worden gecompenseerd. Hier zijn volgens De Bloesem al gesprekken met de betreffende verenigingen gaande.

Het college ziet veel in een variant waarbij verenigingen hun uren kunnen inhalen een redelijke vorm van compensatie. Het college gaat er dan ook vanuit dat de exploitant van De Bloesem deze regeling gaat voortzetten.

Reageren via facebook