Overdracht polderwegen naar gemeente fikse financiële aderlating

MEDEMBLIK – Aan de overdracht van de polderwegen door het Hoogheemraadschap aan de gemeenten in Westfriesland blijken toch nog veel bezwaren te kleven. Zo pakt de overdracht voor de gemeenten financieel slecht uit. Het Hoogheemraadschap int jaarlijks belasting van de inwoners en het is nog de vraag of na de overdracht van de wegen dit geld naar de gemeenten gaat of dat zij zelf belasting gaan heffen.

Duidelijkheid in wegbeheer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beheert 1.400 kilometer wegen buiten en/of binnen de bebouwde kom van gemeenten in Hollands Noorderkwartier. Het beheer en onderhoud wordt gedeeltelijk uitgevoerd door de gemeenten en gedeeltelijk door het hoogheemraadschap.
Deze versnippering leidt tot onduidelijkheid over de taakverdeling bij zowel de betrokken organisaties als bij de burger. Door de overdracht van de wegen wordt duidelijkheid geschapen. Hiermee wordt het wegbeheer voor iedereen duidelijk: de gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van wegen en het hoogheemraadschap concentreert zich op zijn kerntaken op het waterbeheer.

Samenwerking

Het hoogheemraadschap en de betrokken gemeenten streven naar een goed beheer en onderhoud van de wegen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit kan alleen worden bereikt door samenwerking en afstemming. Met de ondertekening van de overeenkomst gaan waterschap en gemeenten verkennen hoe ze gezamenlijk tot bindende afspraken voor de wegenoverdracht kunnen komen.

PWF: Gaat Medemblik veel geld kosten

Siem Zeilemaker(PWF)

Tegen Medemblik Actueel zegt Siem Zeilemaker: ,,In het persbericht wordt net gedaan of deze overdracht iets nieuws is, maar het HHNK heeft jaren geleden al aangegeven van de wegen af te willen. Dus niks nieuws onder de zon. Was er eerder nog sprake van dat dan alle vaarwegen zouden overgaan naar het Hoogheemraadschap, nu lees of hoor ik daar niets meer over. Een enorm aantal kilometers weg gaat dan over naar de gemeenten met de daarbij horende kosten voor onderhoud, vernieuwing etc. Als er, vanwege de broodnodige veiligheid, dus rotondes moeten worden aangelegd in polder het Grootslag, zijn die voor rekening van de gemeente Medemblik?

[signoff]