11.6 C
Medemblik
26 september 2020 01:40
Medemblik Actueel.

© GoogleMaps

Streep door bouwplannen Simon Koopmanstraat 161 Wervershoof

WERVERSHOOF – De plannen om op de lokatie Simon Koopmanstraat 161 in Wervershoof een huis te bouwen hebben een flinke deuk opgelopen nu het college heeft laten weten voornemens is om geen vergunning te verlenen. Op de plek zou een woning van 8 x 15 meter moeten komen. Het is niet de eerste keer dat een vergunning voor deze lokatie wordt geweigerd.

Directe buren van de lokatie hebben in een eerder stadium al protest aangetekend tegen de plannen om er een woning op te bouwen. 1 van de buren is bang voor verzakking van zijn perceel door de komst van een kelderbak van 6 bij 15 meter maar ook verwacht de buurman een flinke aanslag op zijn privacy doordat de woning ca. 7 tot 8 meter achter zijn woning reikt en de woning erg hoog wordt en boven de woningen in de directe omgeving zal uitsteken. De buren hebben direct aangegeven mochten de plannen doorgaan zij met een verzoek om planschade zullen komen.

Tekst loopt door onder de foto

Te smal

Uit het Stedebouwkundig rapport blijkt dat de breedte van het perceel te klein, 10 meter,  is om een woning te kunnen bouwen. De gemeente Medemblik heeft in een eerder stadium laten weten dat er geen medewerking aan de bouwplannen zal worden verleend als deze niet past binnen de beleidsregels inbreiding- en herstructureringslocaties. In eerdere gevallen heeft de gemeente al principeverzoeken afgewezen. Ondanks dat het perceel valt in het Bestemmingsplan Dorpskernen III en bestemming wonen heeft is op dit perceel geen bouwvak aanwezig zodat op grond van het Bestemmingsplan op dit perceel de bouw van een woning is uitgesloten.

Het rapport heeft ook een duidelijk conclusie genomen voor dit perceel, ‘geen medewerking’. Het rapport zegt dat opvulling met een nieuwe woning niet zal leiden tot een verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit, in tegendeel, de kavel is zo smal dat er op deze plek bij invulling sprake zal zijn van discontinuiteit en daarmee een dissonant in de bebouwingspatroon. Tegelijk kan gesteld worden dat de smalle open groene kavel bijdraagt aan de markering van een kenmerkende rooilijnwisseling van smalle voorerven in het zuidelijke deel van het lint naar een royale afstand tot weg in het noordelijke deel.

Verpaupering

De vrees voor verpaupering van het perceel acht de gemeente onterecht omdat het perceel al vele jaren braak ligt en de eigenaar van de grond alles moet doen om verpaupering tegen te gaan. De gemeente Medemblik heeft hier geen invloed op.

Reageren via facebook

Uw banner hier?
Uw banner hier?