GemeenteBelangen wil bouw zwembad Wervershoof door regionale bedrijven laten bouwen

WERVERSHOOF – Een sprong in het diepe noemde Gerben Gringhuis donderdagavond de bouw van het nieuwe zwembad in Wervershoof. 12 miljoen euro wordt er uitgetrokken voor de bouw van de nieuwe Zeehoek aan de westkant van Wervershoof.

Donderdagavond bracht Gerben Gringhuis(GemeenteBelangen) een motie in waarin hij het college opriep om het nieuwe zwembad te voorzien van een beweegbare bodem om zo de zwembaden meer multifunctioneel te maken. Een klein peuterbadje is dan overbodig omdat de bodem van het zwembad op elke gewenste hoogte kan worden gebracht. Verder ziet Gringhuis de komst van een glijbaan en whirlpool toch wel als een prioriteit.

Gringhuis is niet over 1 nacht ijs gegaan om deze motie te maken vertelde hij tegen de redactie. “Nadat het onderwerp in oktober van de agenda is gehaald, hebben we als raad niet stilgezeten. GemeenteBelangen heeft het initiatief genomen om gezamenlijk met alle partijen dit dossier op te pakken. Dit heb ik graag gedaan, natuurlijk niet geremd door mijn enthousiasme voor de deze branche waar ik zelf ook werkzaam in ben. Zo heb ik een werkbezoek georganiseerd voor de raadsleden, wethouder, ambtelijke ondersteuning en het bestuur van het zwembad. Samen optrekken naar dat gezamenlijke doel. Zwemmen in de gemeente Medemblik. Daarna diverse overleggen gevoerd, waarbij ik alle partijen heb proberen te betrekken in dit gezamenlijke doel, waarbij deze motie het resultaat is,” vertelt Gerben Gringhuis.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Het nieuwe zwembad moet vooral heel erg duurzaam gaan worden door ‘all-electric’ te worden maar Medemblik moet de aanbestedende partijen uitdagen om nog energiezuiniger te gaan worden.

Gringhuis zegt tegen de redactie: “De jaarlijkse bijdrage is bepaald op 625.000 euro. Hierbij verwachten we van het bestuur en management, dat zij komen met een ambitieuze doch realistische businesscase. Hierbij worden ze uitgedaagd om nieuwe inkomsten te vinden. Een mogelijkheid bestaat ook binnen het sociaal domein. Verder wordt ook uitdrukkelijk ingezet op cofinanciering, cf de motie van D66 van 5 oktober 2017. Cofinanciering betekent dus ook werken met vrijwilligers. We hebben afgelopen maandag gehoord hoe trots Wervershoof is op hun kern. Ik verwacht dat wanneer ze die trots in stand willen laten, ze hier zelf dus ook een bijdrage aan leveren. We geven het bestuur de kans om de komende 5 jaar de handschoen op te pakken. Bij een passende tevredenheid, moet dit gecontinueerd kunnen worden, anders is een andere vorm van exploiteren een mogelijkheid.”

Nu de kogel door de kerk is, de gemeenteraad nam de motie van GemeenteBelangen met grote meerderheid aan kan de kwartiermaker aan de slag. Deze heeft al eerder laten weten dat als hij zo snel mogelijk van start kan gaan hij nog voor het zomerreces van 2020 de aanbesteding klaar heeft. Dat houdt dan in dat Medemblik in het najaar van 2020 de gunning kan gaan doen en er met de bouw van het zwembad kan gaan worden beginnen.

Gringhuis laat weten dat hij hoopt dat vooral regionale bedrijven zullen worden betrokken bij de gunning van de bouw van het nieuwe zwembad in Wervershoof.

[signoff]