Medemblik Actueel.

Foto aangeleverd

Toerisme in Medemblik goed voor 43 miljoen euro, deel 2

MEDEMBLIK – Het toerisme in de gemeente Medemblik heeft met circa € 43 miljoen aan toeristische bestedingen een behoorlijke impact op de lokale economie. Vergeleken met bijvoorbeeld gemeenten in een toeristische regio als Achterhoek, is de omvang van het toerisme in de gemeente relatief groot (in bestedingen). De werkgelegenheid in het toerisme in de gemeente (een aandeel van ruim 4% van het totaal) is echter lager dan landelijk (landelijk circa 6,6%).

Dit blijkt uit onderzoek gehouden door ZKA leisure Consultants in opdracht van de gemeente Medemblik. Voor de lokale economie van de gemeente Medemblik zijn recreatie en toerisme belangrijke inkomstenbronnen. De gemeente Medemblik heeft zich ten doel gesteld om 2.5% meer bezoekers naar de gemeente te trekken in 2020 ten opzichte van 2015 en daarbij streeft de gemeente Medemblik naar een verdere groei van de bestedingen door de bezoekers.

Dagrecreatie veelal eigen inwoners

Inwoners bepalen voor een groot deel het bezoek aan de dagrecreatieve activiteiten. Ongeveer 65% van de bezoeken aan dagrecreatie wordt door eigen inwoners gedaan. In de gemeente Medemblik wonen veel mensen die behoren tot de ‘Inzichtzoekers’, ‘Rustzoekers’, ‘Verbindingszoekers’ en ‘Harmoniezoekers’. In totaal is dit ongeveer 65% van de inwoners, t.o.v. 53% in Nederland. Deze groepen zijn dan ook oververtegenwoordigd. Met name de ‘Avontuurzoekers’ en ‘Stijlzoekers’ vind je minder vaak terug in Medemblik. Ook vanuit het CVTO is te zien dat de bezoekers aan Medemblik met name aan de rechterkant van het model zitten: Harmonie- en Verbindingszoekers. Degenen die de gezelligheid opzoeken.

Waar zit de groei

De economische betekenis van verblijfstoerisme in de gemeente Medemblik was in 2015 circa € 22,4 miljoen en groeide naar circa € 25 miljoen in 2017. Het grootste aandeel omvat de vakantieparken (44%) en de jachthavens (27%, met name vanwege het grote aantal vaste ligplaatsen en hoge bestedingen per ligplaats).

De grootste groei kwam van de vakantieparken, waar de bezettingsgraad in de verhuurmarkt licht steeg.

De economische betekenis van dagtoerisme in de gemeente Medemblik was in 2015 circa € 20,6 miljoen. Het grootste aandeel hierin heeft winkelen (25%, circa € 5 miljoen), vanwege de relatief hoge bestedingen per bezoek. De attracties, bezienswaardigheden e.d. zijn qua omvang vrijwel even groot met ook circa € 5 miljoen aan bestedingen. De economische betekenis groeide licht van 2015 naar 2017, tot circa € 21,3 miljoen (deze ontwikkeling is zo gering dat het niet zinvol is deze uit te splitsen naar categorieën).

Totale economische betekenis

De totale economische betekenis van toerisme in de gemeente Medemblik was in 2015 circa € 43 miljoen. De bestedingen kunnen worden gesplitst naar bestedingen in de kern Medemblik en bestedingen in het buitengebied. De bestedingen in de stad Medemblik bedragen circa € 17,2 miljoen. Het grootste aandeel van de toeristische bestedingen (60%, circa € 25,8 miljoen) komt daarmee terecht in het buitengebied.

De bestedingen groeiden tussen 2015-2017 met 7,5%, met name door iets hogere bezettingsgraden in het verblijfstoerisme en iets hogere prijzen. Wat opvalt is dat de bestedingen in het buitengebied met 11% groeiden en in de kern Medemblik heel beperkt. De groei in het buitengebied wordt met name veroorzaakt door een iets hogere bezettingsgraad van vakantieparken.

De totale economische betekenis van toerisme in 2015 kan voor de kern Medemblik en het buitengebied ook nog worden gesplitst naar dag- en verblijfstoerisme. De bestedingen in de het dagtoerisme en verblijfstoerisme zijn ongeveer gelijk verdeeld. Met € 22,6 miljoen overtreft het verblijfstoerisme het dagtoerisme wel. Het grootste aandeel van verblijfstoerisme komt terecht in het buitengebied. Dat komt met name door het relatief grote aanbod aan recreatiewoningen daar. Het feit dat dagtoerisme groter is in de kern komt o.a. door de musea, de stroomtram en de riviercruisepassagiers.

Totale economische betekenis

De totale economische betekenis van toerisme in 2016/2017 stijgt licht ten pzichte van 2015.

Woensdag deel 3..

Bron: ZKA leisure Consultants

Reageren via facebook