Medemblik Actueel.

Algemeen Rechtbank

Windpark Westfrisia op de tocht door vogels en vleermuizen

ZWAAGDIJK – Windpark Westfrisia in Medemblik wil af van de verplichting om de stand van vleermuizen en 12 soorten vogels rond het park de komende drie jaar in de gaten te houden, dat bleek donderdag bij de bestuursrechter in Haarlem. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat het park een plan opstelt om die stand te monitoren. De directie van Westfrisia ziet de start van het windmolenpark hierdoor in gevaar komen.

Windpark op de tocht

Het ministerie wil meer inzicht in wat windmolens voor effect hebben op de populatie van vleermuizen en bepaalde vogelsoorten. De directie van het park vindt het onnodig om aan die eis van het ministerie te voldoen en stapte daarom naar de bestuursrechter. Het park met vijf windturbines is nog in aanbouw. De directie ziet de ingebruikname van het park in gevaar komen door de verplichte monitoring. Het is de bedoeling dat de eerste windmolens op 1 januari energie gaan opwekken.

Het park moet voor 1 juli een plan klaar hebben voor de monitoring, een half jaar voordat de turbines gaan draaien. Dat is te kort dag, meent de directie. Bovendien is er veel geld gemoeid met het opstellen van zo’n plan en met de monitoring zelf, liet de advocaat van het park weten.

Lees ook: Inwoners Zwaagdijk willen heroverweging besluit Windpark Westfrisia

Als het Westfrisiapark niet op tijd in gebruik kan worden genomen, heeft dat ook gevolgen voor het behalen van de energiedoelstellingen van de provincie Noord-Holland op het gebied van groene energie.

Slachtoffers

Er loopt ook een bodemprocedure over dezelfde kwestie, die het park heeft aangespannen tegen het ministerie van LNV. Maar de directie wil nu al weten waar het aan toe is voordat er kosten moeten worden gemaakt voor het opstellen van het plan en de uitvoering ervan. Daarmee zouden vele tienduizenden euro’s gemoeid zijn. Een uitspraak in de bodemprocedure kan mogelijk nog lang op zich laten wachten.

De advocaat van Westfrisia zei dat het park niet in een kwetsbaar gebied ligt wat betreft trekvogels of andere vogelsoorten. ,,Ecologisch gezien is er niets aan de hand. We blijven binnen de normen qua slachtoffers.” Windpark Wieringermeer ligt volgens hem in een veel kwetsbaarder gebied en hoeft van de Raad van State de stand van de vogels en vleermuizen niet te monitoren. Het gaat bij dat park in aanbouw om 100 windmolens.

Zorgen

De vertegenwoordiger van het ministerie zei dat er terechte zorgen bestaan voor de populatie van bepaalde vogels en vleermuizen rond windmolenparken. ,,We hebben hier weinig gegevens over en willen meer inzicht.” Daarom houdt het ministerie eraan vast dat windpark Westfrisia met het plan moet komen voor de monitoring en dit ook moet laten uitvoeren.

De bestuursrechter doet uiterlijk 5 juni uitspraak.

Reageren via facebook