Tuinstraat 42, van woonhuis naar pakhuis, een gemeentelijk monument

MEDEMBLIK – Zeer klein woonhuis  vermoedelijk gebouwd in de 18de eeuw en in de 19de eeuw voorzien van een nieuwe voorgevel, is gesitueerd aan de oostzijde van de Tuinstraat. Het pand heeft sinds lang geen woonfunctie meer en wordt thans gebruikt als opslagruimte.

De indeling in vertrekken is niet meer aanwezig, de hoofdvorm is echter nog goed bewaard gebleven. Door afbraak van de aangrenzende bebouwing ten noorden ervan fungeert het huisje nu als hoekpand. De Tuinstraat kent zeer oude bebouwing van voornamelijk kleine huisjes en voormalige winkels van kleine middenstanders. Het oudste stenen huis van Medemblik, op nummer 24, dateert uit de 17de eeuw. Het huisje is als één van de weinige pandjes in de Tuinstraat op hoofdvorm goed bewaard gebleven.

Exterieur

Op rechthoekig grondplan gebouwde zeer kleine woning onder hoog opgaand schilddak gedekt met de oorspronkelijke, rode (en deels grijze) Hollandse pannen en met nieuwe grijze nokvorsten. In het achterdakvlak zijn de vier oorspronkelijke glaspannen, die voor lichttoetreding zorgden op de zolderverdieping, niet bewaard gebleven. De voorgevel wordt afgesloten door een gladde daklijst en een goot op eenvoudige gootklampen.

De voorgevel (westkant) is opgetrokken uit een vrij grote rode baksteen in halfsteensverband. Rechts van de vernieuwde voordeur met bovenlicht in oorspronkelijk kozijn bevindt zich een met houten plaat dichtgetimmerd, origineel twaalfruitsschuifvenster. Boven dit raam een kleine houten afdakje tegen de zon.

De linkerzijgevel (noordkant), met gele IJsselsteentjes opgemetseld in halfsteensverband, is een blinde muur. Bovenop de muur onder de voet van het dak liggen oude, geglazuurde platte stenen om de muur te beschermen tegen inwateren. In deze gevel is een oud staafanker bewaard gebleven.

Ook de rechterzijgevel (zuidkant), die grenst aan het buurpand, is een blinde muur en bestaat vermoedelijk nog uit de oude bakstenen waarmee het pand in de (vermoedelijk) 18de eeuw is opgetrokken.

De achtergevel (oostkant) is wit geschilderd en heeft ter plekke van de afgebroken oude keukenaanbouw blauwe verfresten. In deze gevel bevindt zich links een met houten plaat dichtgetimmerd, niet-origineel paar vleugelramen. Op het kozijn een houten console, restant van een afdakje tegen de zon. Rechts de oude achterdeur, die uit een bovendeur en onderdeur met smeedijzeren klink bestaat. In het muurwerk van het buurpand zijn de ‘moeten’ te zien waar het privaat gestaan heeft.

Interieur

In het interieur zijn geen aparte vertrekken meer. In de ongedeelde ruimte herinneren slechts de verschillende kleuren op het balkenplafond aan de oorspronkelijke indeling: wit en groen in het gangetje van voor- naar achterdeur, geelbruin in het voorkamertje en het achterkamertje en blauw tussen voorkamertje en achterkamertje waar mogelijk bedsteden en een kast waren getimmerd. De balken zijn zeer oud en gezien de vorm vermoedelijk hergebruikte oude scheepsmasten. Waarschijnlijk is de oorspronkelijke kapconstructie nog intact.

[signoff]

Reageren via facebook