Medemblik Actueel.

Peiling: Winkelen op zondag? Sporten op Zondag? Uitgaan op zondag? Vergeet het maar, mag niet meer.

MEDEMBLIK – De winkels dicht op zondag en evenementen die geluid produceren dat verder rijkt dan 200m vanaf het evementen moeten worden verboden, dat zegt de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.

De vereniging die geschoold is op een Christelijke leest zegt: ,,Het is bijzonder te betreuren dat er in veel plaatsen steeds minder respect is voor 1 van de ‘tien geboden des heeren’,. Op velerlei wijze wordt nu de zondag ontheiligd door sport en amusement en andere activiteiten zoals de koopzondagen. Dit is geheel in strijd met het vierde gebod van de Wet des Heeres waarin ons wordt voorbehouden: “Gedenk den sabbatdag, dat gij dien heiligt.” Dat gebod des Allerhoogsten dient boven alles te gaan en daarom dringen wij erop aan om de eerbiedigig van de zondagsrust in acht te nemen en geen medewerking te verlenen aan verdere uitholling van Gods heilig gebod.”

De vereniging roept daarom de gemeente op om per direct alles wat in strijdt is met dit vierde gebod te verbieden.

Peiling: Moet de zondag weer een dag zonder winkelen,shoppen, sporten, plezier worden?

Winkels en evementen verbieden op de zondag

Reageren via facebook