Medemblikse ondernemers verdienen weinig aan toeristen van riviercruiseschepen

MEDEMBLIK – De ondernemers in Medemblik zien een duidelijke stijging van het aantal toeristen die via de riviercruiseboten Medemblik komen bezoeken maar door het ontbreken van een goed toeristisch programma zien zij hun inkomsten vanuit deze sector maar weinig stijgen.

De gemeente Medemblik gaat daarom een inhaalslag maken door samen met deze ondernemers, bewoners en de riviercruise-industrie te gaan inventariseren welke meerwaarde de kern Medemblik als meerwaarde kan bieden aan deze groep toeristen, die vaak bestaan uit kapitaalkrachtige ouderen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: ..In onderlinge afstemming met stakeholders is uit deze drie ontwikkelrichtingen een voorkeursrichting ontwikkeld. De voorkeursrichting richt zich primair op het ontwikkelen van een toeristisch programma voor de riviercruise en draagvlak voor bewoners. Hiermee investeren we op de korte termijn in een inhaalslag, zodat ondernemers ook daadwerkelijk aan de riviercruise gaan verdienen. Met deze inhaalslag werken we samen met ondernemers aan een gestuurde en gestimuleerde groei van het aantal riviercruisebezoekers. De keuze voor benodigde infrastructuur voor de riviercruiseschepen is uit de voorkeursrichting gelaten. Motivatie hiervoor is dat op dit moment een aantal andere ontwikkelingen zijn in Medemblik die mogelijk invloed hebben op de benodigde infrastructuur (steiger, aanleg walstroom etc.) voor de riviercruise. Denk hierbij aan het parkeeronderzoek en de ontwikkelingen van de Kop Nieuwstraat.

De gemeente ziet de Stadshavens Medemblik BV als de meest voor de hand liggende partij om samen met ondernemers, professionals uit de riviercruisemarkt en de gemeente een programma voor de riviercruisevaart te gaan ontwikkelen. Dit programma moet medio 2019 klaar zijn en zal dan aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Reageren via facebook