Geen afname bijstandsgerechtigden Medemblik door vergunninghouders

MEDEMBLIK – Uit cijfers van Werksaam blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden in Medemblik niet is afgenomen door de komst van de groep vergunninghouders naar de gemeente Medemblik.  De VVD heeft bij monde van Dirk Steltenpool nu opheldering gevraagd aan het college hoe zij dit probleem gaan aanpakken en gaan oplossen.

Uit het rapport van Werksaam blijkt ook dat alle gemeenten die deelnemen in Werksaam op 1 na het re-integratiebudget keurig afdragen aan Werksaam om zo werklozen en bijstandgerechtigden te kunnen laten re-integreren naar een baan. De gemeente die dit niet doet is Enkhuizen en de VVD wil nu van het college weten waarom Enkhuizen het re-integratiebudget niet afdraagt en of zij wel gebruik maken van Werksaam voor het re-integreren van werkloze inwoners in Enkhuizen.

Terugvorderingen

Werksaam heeft ook problemen om ten onrechte verstrekte uitkeringen terug te vorderen een groot probleem vind de VVD en deze wil dan ook dat het college gaat kijken of al bij de aanvraag strengere inspanningen te verrichten zodat het aantal onterechte uitkeringen kan worden teruggedrongen.

Reageren via facebook