ondertekening van het samenwerkingsplan door Iris van Bennekom en Paul Zegveld

Wilgaerden en LeekerweideGroep gaan samen verder

WOGNUM – De Westfriese zorgaanbieders Wilgaerden (ouderenzorg) en LeekerweideGroep (zorg & ondersteuning) hebben hun intentie  tot vergaande samenwerking formeel bezegeld. Na de goedkeuring van de Raad van Toezicht van beide instellingen en een positief advies van de OR en de cliëntenraden tekenden de bestuurders maandag hun samenwerkingsplan. Bestuurders Iris van Bennekom (Wilgaerden) en Paul Zegveld (LeekerweideGroep): ‘Het gaat eerst om de inhoud, daarna pas om de vorm’.

Wilgearden en Leekerweidegroep Expertise bundelen

De toenadering tussen Wilgaerden en LeekerweideGroep is al ruim een jaar gaande. Medewerkers hebben op diverse terreinen kennis met elkaar gemaakt of werken zelfs in de praktijk al samen. Concreet geldt dit voor de medische dienst en ondersteunende diensten.

Doelstelling van beide organisaties is het aanbod aan zorg voor mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben of zich in een kwetsbare positie bevinden, goed bereikbaar en zo kwalitatief hoogwaardig mogelijk vorm te geven.
Iris van Bennekom is bevlogen: ‘Wij hebben elkaar gevonden op belangrijke ontwikkelingen in de regio. De vergrijzing in West-Friesland neemt sterk toe. Er is een toenemende vraag naar steeds zwaardere en meervoudig complexe zorg. Dit gaat samen met de wens om meer eigen regie, veranderende woonwensen, persoonlijke zorg in of dichtbij huis met focus op welzijn en kwaliteit van leven. Door samen verder te gaan kunnen we hiervoor geld, mensen en kennis vrij spelen.’

Compleet aanbod

Paul Zegveld vult aan ‘Ik zie heel veel kansen. Door onze samenwerking/fusie ontstaat een organisatie die voor kwetsbare mensen behandeling, zorg en begeleiding én kleinschalig wonen in een samenhangend aanbod kan realiseren. Een voorbeeld hiervan is het project Bangert Oosterpolder waar gezamenlijke huisvesting van onze klanten wordt gerealiseerd. Een ander project dat we samen aangaan is het opzetten van een expertise/behandelcentrum: ebc360. Dit expertisecentrum biedt op een innovatieve wijze behandeling, medische zorg en ondersteuning op maat aan een brede doelgroep, van jong tot oud. Deze vormen van ondersteuning dragen ertoe bij dat mensen kunnen blijven wonen en leven zoals zij dat willen.’ 

Behoud eigenheid en bundelen van krachten

‘Ook zien wij in de gezamenlijkheid kansen m.b.t. onze  positie op de arbeidsmarkt en betere ontwikkelingsmogelijkheden voor onze medewerkers. Want zij maken immers het verschil. Voor de samenwerking/fusie hebben we heel heldere randvoorwaarden afgesproken, zoals het blijven bestaan van de beide namen van de organisaties. Het gaat immers om een samengaan van twee organisaties, geen overname van de een door de ander. Dit geeft ons de kracht om samen vernieuwend te zijn in de regio!’

Reageren via facebook