Raadsmeerderheid stemt voor uitbreiding mogelijkheden huisvesting arbeidsmigranten

MEDEMBLIK – Agrariërs krijgen alsnog ruimere mogelijkheden om arbeidsmigranten te huisvesten op het eigen erf. Dankzij het aangenomen voorstel van VVD-raadslid Andrea van Langen mogen zij straks niet 1 maar 2 bouwlagen van 400 m2 bouwen. Het VVD-voorstel werd in de raadsvergadering van 22 februari gesteund door BAMM, CU, PvdA, CDA en GB.

Er bestaat een maximum van 30 migranten. Maar door de extra bouwlagen en m2 kunnen de woonruimtes voor hen groter worden. Die worden dus aantrekkelijker voor seizoensarbeiders. Hierdoor neemt ook de vraag naar woonruimte in de dorpen af. Dus blijven er meer woningen beschikbaar voor andere mensen die een woning zoeken.

De wethouder had precies ditzelfde plan al in december aan de gemeenteraad voorgelegd. Maar een meerderheid van de raad besloot om het te wijzigen, in afwachting van een evaluatie. De VVD was daar toen al op tegen. Het gevolg van die beslissing was dat vele agrariërs, die hun bouwplannen al bij de gemeente hadden liggen, noodgewongen de bouwbedrijven en al ingekochte heipalen moesten afbellen. Gelukkig kunnen de plannen nu wel doorgaan. Daar is de VVD erg blij mee.