Medemblik Actueel.

Algemeen

Kredietbank rekent woekerrentes voor cliënten uit gemeente Medemblik

MEDEMBLIK – Dit blijkt uit en onderzoek gedaan door het TV-progamma kassa die alle kredietbanken en de rentes die zij rekenen over de leningen die zij afsluiten voor cliënten die bij hun aankloppen omdat ze diep in de schulden zitten en met behulp van de kredietbank er proberen uit te komen.

In 132 Nederlandse gemeenten geldt een maximaal rentetarief van 12% tot en met 14% voor sociale kredieten. Dat blijkt uit onderzoek van Kassa. Dat is opmerkelijk omdat de sociale kredieten juist bedoeld zijn voor mensen in financiële problemen die nergens anders terecht kunnen.

Maximale tarief gevraagd

Bij 19 gemeentelijke kredietbanken wordt het maximale wettelijke tarief van 14% gevraagd. Het verschil tussen gemeenten zorgt op lokaal niveau voor grote ongelijkheid. Zo kan het gebeuren dat een inwoner van Ede 13% rente moet betalen voor een lening bij de kredietbank. Maar in buurgemeente Apeldoorn krijg je de lening tegen maar 2,3% rente. In 22 gemeenten geldt een tarief van 0% tot 5%. Het goedkoopst kun je terecht in Den Haag met een rente van 2,1%.(Bron: Radar)
Wat is het maximale rentepercentage? 12,6%

Wat vindt de gemeente van het maximale rentepercentage?
Deze leningen gaan buiten de gemeente om en we hebben hier ook geen afspraken over met de Kredietbank.

Wat zijn de voorwaarden om het krediet te krijgen?
De Kredietbank geeft aan dat de aanvrager moet voldoen aan 1 of meerdere van de volgende voorwaarden: 1. Verdient niet meer dan 130% van het minimumloon; 2. Heeft een negatieve codering bij het BKR; 3. Kan niet terecht bij een commerciële bank; 4. Is ouder dan 65 jaar; 5. Heeft schulden die hij wil herfinancieren.

Veranderen de rentepercentages per 1-1-2018?
De Kredietbank geeft aan dat de rentepercentages voor een lening zijn gebaseerd op de rentepercentages die de Rabobank voor persoonlijke leningen hanteert, verhoogd met 1% risico-opslag. De rentepercentages voor de sociale kredieten zijn hier een afgeleide van maar kennen een gereduceerd tarief. Tweemaal per jaar worden de rentepercentages herijkt. Zoals het er nu naar uitziet zullen de percentages in januari naar beneden worden bijgesteld.

Hoeveel inwoners maken gebruik van de kredietbank in uw gemeente?
Kredietbank geeft aan dat er gemiddeld 23 persoonlijke leningen per jaar worden verstrekt.

Toevoeging gemeente
De Kredietbank geeft aan dat de rentepercentages voor een lening zijn gebaseerd op de rentepercentages die de Rabobank voor persoonlijke leningen hanteert, verhoogd met 1% risico-opslag. De rentepercentages voor de sociale kredieten zijn hier een afgeleide van maar kennen een gereduceerd tarief. Tweemaal per jaar worden de rentepercentages herijkt. In de praktijk blijkt dat de meeste aanvragen voor persoonlijke leningen gedaan worden door mensen die een negatieve BKR codering hebben en daardoor niet terecht kunnen bij een commerciële bank. Dit zijn mensen die inkomen uit werk hebben en die meer verdienen dan de 130% van het minimumloon.(bron: Radar)

Reageren via facebook