Medemblik Actueel.

Algemeen

Eindelijk, de havens van Medemblik worden uitgebaggerd.

MEDEMBLIK – Het heeft heel veel voeten in de aarde gehad, het uitbaggeren van de eind jaren ’80 van Rijkswaterstaat overgenomen havens in Medemblik. En sinds die tijd is er geen centimeter meer gebaggerd sinds die tijd.

Niet iedereen is er blij mee, zo is het bestuur van de Jachthaven Medemblik bang dat de schepen en steigers schade gaan oplopen door de baggerwerkzaamheden. En zijn de omwonenden bang voor stankoverlast door de slib die naar boven wordt gehaald.

De gemeente Medemblik zelf verwacht niet dat de aannemer van het baggerproject schade zal veroorzaken aan eigendommen van de ligplaatshouders of aan de steigers in de Westerhaven. Maar erkend wel dat de baggerwerkzaamheden overlast zal gaan veroorzaken. Dit vooral door de aanwezigheid van de baggermachine en mogelijke stank van de bagger die wordt opgebaggerd.

Reageren via facebook