Medemblik Actueel.

Stichting Leergeld voor kinderen in gezinnen met minimaal inkomen

REGIO – Tóch mee op het schoolreisje. Ook als er thuis geen geld voor is. Tóch nieuwe voetbalschoenen. Ook als ouders die niet kunnen betalen. Met steun van Stichting Leergeld West-Friesland kunnen kinderen uit gezinnen met geldgebrek alsnog volop meedraaien. De stichting zet zich al tien jaar in voor de jeugd.

Dankzij de sponsoring van het bedrijfsleven en de overheid en door de inzet van vrijwilligers, kon Leergeld in de regio West-Friesland de afgelopen jaren aan duizenden kinderen hulp bieden. Zo betaalde de stichting onder meer tweedehands fietsen, muzieklessen, schoolmateriaal, balletcursussen, contributies van sportverenigingen en buitenschoolse activiteiten. Leergeld ondersteunde vorig jaar zo’n zevenhonderd kinderen in de regio, maar bereikt lang niet alle gezinnen die de hulp nodig hebben. Uit cijfers blijkt namelijk dat er in deze regio vierduizend kinderen opgroeien in families met een minimaal inkomen. Met het gevolg dat zij lang niet overal aan meedoen.

ZZP’ers

“Het gaat vooral om geldzorgen bij gezinnen van kostwinners met een deeltijdbaan, kleine zelfstandigen en ZZP’ers”, zegt bestuurslid Ton Vergeer van Leergeld West-Friesland. “Deze ouders doen geen of nauwelijks een beroep op de beschikbare voorzieningen. Ook Leergeld krijgt maar een beperkt aantal aanvragen van die gezinnen, terwijl onderzoek uitwijst dat we voor die groep veel kunnen betekenen.”

Stijging aanmeldingen

Het aantal West-Friese kinderen en jongeren, dat een steuntje in de rug van ontvangt, stijgt behoorlijk. Of dat betekent dat de armoede onder gezinnen in West-Friesland toeneemt lijkt een terechte vraag. Stichting Leergeld WF heeft politieke partijen in diverse gemeenten inmiddels benaderd een standpunt over armoedebestrijding in te nemen. Zeker gezien de jaarlijkse 85 miljoen extra voor bijna vierhonderd gemeenten in Nederland van de voormalige staatssecretaris Klijnsma in de periode 2017 tot 2020. Dat landelijke bedrag betekent bijvoorbeeld dat de gemeente Medemblik in 2017 en volgende jaren, per jaar, 153.762 euro extra voor armoedebestrijding onder kinderen ontvangt. De andere zes West-Friese gemeenten ontvangen jaarlijks een vergelijkbaar bedrag.

Acties

Positief zijn een aantal spontane acties uit de samenleving van de afgelopen maanden. “Ik noem -met gepaste dank- deze acties op”, glimt Burret Olde van de stichting. De Vooroeverloop werd gehouden op 3 september. Leergeld is blij met de voorlopige opbrengst van 250 euro. De Lionswandeltocht door Hoorn vond 24 september plaats. Lionsclub Hoorn de Doelen organiseerde voor de vijfde keer deze activiteit. Drie routes door historisch Hoorn en omgeving werden door een grote groep wandelaars gelopen. Tijdens het kerstgala op zondag 17 december biedt de club het bedrag symbolisch aan. Cor Freeke zamelde met Startwijzer 410 euro in voor de stichting.

Het jaarlijkse sponsordiner op 6 november, met topkok Hans Kuin, was een tongstrelende ervaring in Het Wapen van Hoorn. De opbrengst van het diner bedroeg 2.150 euro. De Rotary Enkhuizen doneerde 5.000 euro. De komende tijd houdt de diaconie van Het Vierkant-BSN in Wognum en omgeving een collecte voor Leergeld en organiseert de Ronde Tafel Drechterland een popquiz in Medemblik op 17 februari. Gezien de stijgende vraag naar ondersteuning is het bestuur van stichting Leergeld West-Friesland erg blij met deze bijdragen! Spontane acties als deze zorgen ervoor dat de aanvragen worden ingewilligd. Maar particulieren kunnen natuurlijk ook doneren.” 

Voor meer informatie over aanvraag hulp of een donatie kan men contact opnemen met Stichting Leergeld. Het kantoor in Hoorn is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur via tel. 06-38920886 of stuur een e-mail naar info@leergeldwestfriesland.nl.

Meer informatie is ook te vinden op www.leergeldwestfriesland.nl.

Reageren via facebook