13.5 C
Medemblik
24 oktober 2020 02:16
Medemblik Actueel.

De Tripkouw in Midwoud gaat een opknapbeurt krijgen

Medemblik blijft bij twee ontsluitingswegen Tripkouw II Midwoud

MEDEMBLIK – Het ging er donderdagavond soms verhit aan toe tijdens de discussie over Tripkouw II en de aan- en afvoerroute van het zonnepark dat bij Midwoud/Oostwoud wordt gerealiseerd. Een amendement van de VVD hield de gemoederen regelmatig flink bezig, zo beschuldigde Siem Zeilemaker (PWF) dat de VVD het zonnepark helemaal niet wilde en dit via een amendement wilde afdwinken en kwam GemeenteBelangen met een eigen motie om twee volwaardige verkeersontsluitingen te realiseren en niet 1 volwaardige en 1 voor langzaam verkeer.

Zelfs het aanwezige publiek, bestaande uit bewoners van de Tripkouw in Midwoud, lieten zich gelden door luid te applaudiseren toen fractievoorzitter Mark Raat van de VVD zijn zegje had gedaan en duidelijk liet blijken niet blij te zijn met het negeren van de bewoners van de Tripkouw die 3 ontsluitingswegen waren beloofd en er nu maar 2 krijgen. De voorzitter van de raad moest tot 3x toe het aanwezige publiek er op wijzen dat zij zich niet met de vergadering mochten bemoeien.

Mark Raat zegt tegen Medemblik Actueel: “Onder diverse bewoners van de Minnewei, de Zuid en de Punt in Midwoud is onvrede ontstaan over het terugschroeven van het aantal ontsluitingswegen voor de ca. 90 woningen die ten oosten van de Weder zullen worden gebouwd. Een ontsluitingsweg op het Cor Druifplein moet wijken voor het zonnepanelenpark. Bij de raadsvergadering van 16 november heeft de VVD een voorstel ingediend om een besluit over het zonnepark (waar wij tegen zijn) in ieder geval uit te stellen totdat er duidelijkheid is over de ontsluitingswegen. Het bestemmingsplan is immers nog niet klaar en vele omwonenden hebben zienswijzen ingediend. Helaas werd ons voorstel alleen gesteund door BAMM. Die ontsluitingsweg richting het Cor Druifplein is dus sowieso van de baan. Zodoende verhoogt de verkeersdruk op de Zuid en ontstaan daar straks onveilige situaties. Ook wordt het autoverkeer richting A7 niet logischerwijs via de Broerdijk geleid.

Mogelijk toch nog lichtpuntje extra ontsluitingsweg

Mogelijk komt er wel een extra ontsluitingsweg op de Weder: een unaniem gesteunde motie van GB riep de wethouder op hier voor te zorgen. Hoewel de wethouder aangaf “zijn best” te doen is dat natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Daarom zou het dus goed zijn als het zonnepark op zijn minst was uitgesteld, in afwachting van het definitieve bestemmingsplan. Dat zou ook eerlijk zijn naar de mensen die een zienswijze hebben ingediend. Maar dat mag helaas niet zo zijn. Na een discussie van ruim een uur kwam er uiteindelijk een stemming over de zonneweide. Naast de raadsleden Schouten en Wakelkamp heeft de VVD heeft daar tegen gestemd. Wij willen niet dat woningbouwgrond wordt opgeofferd voor zonnepanelen, die zien wij liever op daken. Ook zijn wij er tegen dat huisvuilcentrale HVC dit aanlegt en het risico van hun investering bij de belastingbetaler neerleegt: de gemeenten zijn namelijk eigenaren van HVC en moeten met geld over de brug komen als het financieel fout gaat. 

GemeenteBelangen: terecht dat er onrust onder bewoners Tripkouw is ontstaan

GemeenteBelangen vindt het terecht dat er onrust onder is ontstaan over de twee ontsluitingen, de motie ingediend door GemeenteBelangen moest er voor zorgen dat er een oplossing komt om de afwikkeling van het bouwverkeer en toekomstig verkeer van de aanleg Tripkouw II af te handelen. De gemeenteraad nam de motie aan waardoor het college er zorg moet voor dragen dat beide wegen volledige onstluitingswegen blijven. En mocht in de (nabije) toekomst er woningbouw ipv een zonnepark op Tripkouw IV komt dan zal er ook een volwaardige ontsluitingsweg bij het Cor Druifplein worden aangelegd.

Tijdens de discussie vielen er ook diverse harde woorden en beschuldigden de partijen elkaar van ‘verkiezingsretoriek’ en het niet in het belang van de inwoners handelen.  Het amendement van de VVD werd zoals verwacht enkel door BAMM gesteund, de motie van GemeenteBelangen werd raadsbreed aangenomen.

 

 

Reageren via facebook