PvdA Medemblik: ‘Terugkijken is vooruit zien’

MEDEMBLIK – De laatste dagen van december zijn altijd een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen politieke jaar. Een jaar waarin binnen onze gemeenteraad uiteenlopende onderwerpen de revue zijn gepasseerd . Als partij in de oppositie is het onze taak om kritisch, maar constructief mee te denken over deze onderwerpen en het college in sommige gevallen bij te sturen.

Op een aantal van deze onderwerpen willen wij kort terugblikken om te laten zien waar wij ons sterk voor hebben gemaakt.  

De PvdA hecht aan het behoud van goede voorzieningen die laagdrempelig zijn, maar ook levensvatbaar en klaar voor de toekomst. Wij hebben dan ook een amendement ingediend om de bezuinigingen op de bibliotheken uit te stellen en het nieuwe bestuur de kans te geven  met een concreet voorstel te komen hoe de bibliotheek in de gemeente Medemblik zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren. Dit amendement is door de gemeenteraad aangenomen. Wanneer dit plan gereed is, mag er wat onze fractie betreft gekeken worden naar de versoepeling van deze bezuinigingstaakstelling.

We staan voor het behoud van de dorpslinten en de belangen van bewoners. De afgelopen raadsperiode hebben zich meerdere situaties voorgedaan waarbij omwonenden overlast ondervonden van bedrijven die in het lint wilden uitbreiden. Het belang van de bewoners staat bij ons altijd voorop, uiteraard houden we rekening met het belang van de ondernemer, maar naar de mening van de PvdA- fractie is het in veel gevallen beter uit te wijken naar een bedrijventerrein.

De gemeente Medemblik heeft de opdracht om statushouders van woning en passend werk te voorzien. Daarom kreeg het college onze volledige steun om woningen voor statushouders en starters te realiseren aan de Grietje Slagterlaan in Wognum. Daarnaast heeft de PvdA- fractie ook een motie ingediend waarbij een deel van het participatiebudget wordt ingezet om statushouders naar werk te begeleiden. De meerderheid van de Raad steunde deze motie.

Ook hebben we samen met D66 een motie ingediend waarbij het college wordt opgeroepen met een plan van aanpak te komen om integratie van nieuwe bewoners zorgvuldig te laten verlopen.

De woningbouw komt in Medemblik te traag op gang wat nadelig is voor starters en doorstromers op de woningmarkt. Wij hebben ons sterk gemaakt voor de realisatie van meer betaalbare koop-  en huurwoningen.  Ook de  woningbouw in Medemblik (DEK-terrein) en Nibbixwoud (SEW-terrein) kan wat ons betreft niet snel genoeg beginnen. In kernen als Zwaagdijk, Midwoud, Wognum en speciaal Abbekerk moeten ook stappen worden gezet om tot woningbouw te komen.

Binnen onze fractie zijn er het afgelopen jaar een aantal personele wijzigingen geweest. Bert de Jong heeft tijdelijk een stap terug gezet vanwege gezondheidsproblemen. Patricia de Haan heeft vervolgens Bert voor een periode van vier maanden vervangen. Vanwege een (tijdelijke) verhuizing naar de gemeente Hoorn kon Patricia niet nogmaals 4 maanden Bert vervangen. Het stokje is vervolgens doorgegeven aan Tom Beuker. Zijn tijdelijke raadsperiode komt in januari 2017 ten einde. We zijn blij dat we Bert in januari weer mogen verwelkomen als gemeenteraadslid. Daarnaast hebben we ter versterking van onze fractie Els Meester mogen verwelkomen als commissielid Samenleving . Het is mooi om te zien hoe flexibel onze fractie is en dat we ook nieuwe actieve leden mogen verwelkomen! 

Het jaar 2017 wordt ongetwijfeld een interessant politiek jaar met onderwerpen als de consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk en het onderhoud van de sportvelden . Na jaren van uitstel zal hier eindelijk een voorstel aan de Raad worden gepresenteerd. De woningbouw blijft, zoals eerder vermeld, een speerpunt voor onze fractie. We blijven ons inzetten voor meer betaalbare koop- en huurwoningen in onze gemeente. Landelijk staan uiteraard de Tweede Kamerverkiezingen op het programma. De leden hebben Lodewijk Asscher als lijsttrekker gekozen. Onder zijn leiding hopen we de sociaal- democratie weer een herkenbaar gezicht te geven. Onze lokale fractie gaat in ieder geval actief campagne voeren!

Wij wensen u een gezond en een sociaal sterk 2017 toe!

Namens de fractie,

Dirk Kuipers en Tom Beuker

Reageren via facebook