Medemblik heeft tekort van 1 miljoen op Sociaal Domein, PvdA wil opheldering

MEDEMBLIK – De fractie van de PvdA is onaangenaam verrast door de informatie van het college dat er ‘plotseling’ een flink tekort van 1 miljoen euro is ontstaan op het gebied van het sociaal domein. Dit terwijl er altijd door het college is beweerd dat er binnen het bestaande budget werd gewerkt en er tot nu toe geen signalen van het college kwamen die wezen op dit flinke tekort.

De gemeente Medemblik zegt in een reactie dat: “Dit verwachte tekort is ontstaan door verschillende oorzaken. Ten eerste vanwege de gevolgen door het ontstaan van wachtlijsten. Daarnaast verwachten we binnen twee specifieke percelen een forse overschrijding. Dit betreft van de Wmo het perceel begeleiding en van de Jeugdhulp het perceel specialistische GGZ.”

De fractie van de PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college:

 1. In de betreffende informatienota geeft het college aan dat op grond van de huidige facturen er geen tekort ontstaat. Het college vermeldt iets verder in de nota dat er desalniettemin in de loop van het resterende jaar een tekort van minimaal 1.000.000 euro ontstaat. Het tekort kan dus nog hoger uitvallen.
  Kunt u verklaren wat u bedoelt met de zinsnede: ‘ Op basis van de huidige facturen lijkt er geen tekort te ontstaan, maar rekening houdend met de realistische prognoses voor de resterende periode verwachten we een aanzienlijk tekort van 1 miljoen.’
  Kan het college aangeven waar de Raad aan moet denken als we het  hebben over een nog groter tekort dan minimaal aangegeven?
 2. Het college schrijft dat de oorzaak van het tekort o.a. komt door het ontstaan van wachtlijsten in de jeugdzorg en specifiek de aanvraag voor jeugdhulp GGZ . Dat was in de zomer en ook daarvoor al bekend.
  Waarom heeft het college daar toen geen financiële consequenties aan verbonden?
 3. U schrijft dat de Raad in de zomer is geïnformeerd middels een informatienota. Daarin staat dat ‘ de aanvragen WMO- oud en WMO- nieuw zijn gestegen, maar de kosten niet. ‘ Verder vermeldt het college in diezelfde informatienota dat: ‘ de wachtlijsten groter worden, maar dat alle kosten binnen de budgetten blijven.’ Drie maanden later is er opeens een flink tekort.
  Kan het college dit verklaren? Waarom is er bij de actieve informatie van het college nooit gesproken over ontoereikende budgetten?
 4. Het college was op de hoogte van de groep inwoners die langdurige zorg nodig hadden. Met ingang van juli 2017 kwamen de kosten ten laste van de Wmo. Eind 2016 was dit al bekend.Toch heeft het college hier geen specifieke prognose op gemaakt. De instroom van mensen met dat overgangsrecht had het college in onze ogen kunnen extrapoleren naar de verwachte zorgvraag.
  Waarom heeft het college dit niet afdoende gedaan?
 5. Het college geeft aan dat: ‘ het uitgangspunt is dat vooralsnog iedereen de zorg krijgt die nodig is.’
  Met welk scenario houdt het college rekening, gezien de slag om de arm?