De Jumbo in Zwaagdijk-Oost

Jumbo verklaart vakbonden de oorlog

ZWAAGDIJK – Jumbo heeft haar circa 3.000 vaste logistieke medewerkers vanochtend laten weten dat ze een nieuwe aanpak wil invoeren voor het maken van afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Dat betekent geen cao meer die met vakorganisaties wordt afgesloten, maar een eigen ArbeidsVoorwaarden Regeling (AVR) voor Jumbo Logistiek. Deze AVR zal worden opgesteld in nauwe samenspraak met de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Jumbo en worden getoetst door breed samengestelde klankbordgroepen met vertegenwoordigingen van medewerkers in alle functies. Jumbo wil met de AVR haar medewerkers een grotere stem geven in de afspraken die gaan over hun toekomst én die van Jumbo en daarmee een breed draagvlak creëren.

CEO Frits van Eerd: “Onze huidige arbeidsvoorwaarden staan bekend als één van de beste in de sector. Ook met deze nieuwe AVR sta ik persoonlijk garant voor een buitengewoon goed pakket arbeidsvoorwaarden. Wel is het van belang dat de verschillen in de sector niet verder oplopen en waar mogelijk verkleind worden om onze concurrentiepositie te kunnen behouden. Dit is essentieel voor de continuïteit van ons bedrijf en daarmee ook voor de werkgelegenheid.

In samenspraak met de klankbordgroepen gaat Jumbo kijken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. De Jumbo medewerkers krijgen hier een belangrijke stem in en zijn zo beter vertegenwoordigd dan in het cao-model waarin alleen met de vakorganisaties afspraken worden gemaakt.

Lege schappen

Wat dit nu gaat inhouden voor de supermarkten is nog niet duidelijk. De vakbonden lieten eerder weten dat als het aan hun ligt de supermarkten niet meer bevoorraad gaan worden en dus met lege schappen te maken gaan krijgen. De winkels die wij spraken gaan er nu nog vanuit dat het niet zo’n vaart zal lopen maar hopen wel dat de directie van Jumbo weer gewoon met de vakbonden om tafel gaat zitten om dit probleem uit de wereld te helpen.

Reageren via facebook