8.2 C
Medemblik
25 februari 2021 20:50
Medemblik Actueel.

Het hoofdkantoor van de Woonschakel in Medemblik (Foto: GoogleMaps)

De Woonschakel scoort boven landelijk gemiddelde in Aedes benchmark

MEDEMBLIK – Aan de Aedes benchmark 2018 deden dit jaar 291 corporaties mee die samen 98% van de verhuureenheden in de corporatiesector bezitten. De Woonschakel heeft in de Aedes benchmark een mooie score behaald, op 2 van de 3 punten boven het landelijk gemiddelde, en op 1 punt zelfs ruim boven het landelijk gemiddelde.

Bericht gaat verder onder de afbeelding

De Woonschakel laat weten blij te zijn met deze resultaten omdat het een indicator is dat de Woonschakel op deze terreinen de Woonschakel prima heeft gepresteerd binnen de methodiek die in de benchmark wordt toegepast.  De belangrijkste signaalfunctie vanuit de benchmark voor De Woonschakel is dat er sprake is van een redelijke mate van balans tussen de klantwaardering en de bedrijfslasten die de corporatie maakt. Daarnaast geeft de benchmark aan dat de basiskwaliteit duurzaamheid van het woningbezit (energie-index) op niveau ligt in vergelijking met andere corporaties in de sector.

De Woonschakel zegt: ,,Lokaal gedragen wensen bijv. vanuit de prestatieafspraken, ambities bijv. meer variatie huurders in wijken en andere omgevingsfactoren leiden tot verschillende uitkomsten die niet per definitie fout of goed hoeven te zijn. Het inzichtelijk maken van de verschillende scores tussen corporatie en sector wordt ondersteund, het toekennen van letterscores hier aan niet.

,,De Woonschakel streeft naar een gemiddelde energie-index en huurprijsniveau dat beter is dan het sectorgemiddelde. Voor wat betreft de instroom van nieuwe huurders trachten wij juist ook huurders met een inkomen boven de huurtoeslaggrens te huisvesten uit oogpunt van pluriformiteit in het woningbezit en het bieden van een perspectief op de woningmarkt. Met een gemiddelde energie-index van 1,37 staat De Woonschakel op plaats 17 van alle corporaties bij het onderdeel duurzaamheid,” zegt de Woonschakel.

 

Reageren via facebook