Westerhaven Medemblik, poel van ernstige vervuiling en dat blijft ook zo. (update)

MEDEMBLIK – Na de vele klachten van omwonenden van de Westerhaven in Medemblik over een penetrante geur dat vrij komt bij de baggerwerkzaamheden die daar op dit moment plaatsvinden zegt de gemeente Medemblik dat er een deel van de bodem van de haven zo ernstig vervuild is dat niet gaat worden weggebaggerd maar gaat worden afgedekt met een schone bagger/slib.

Bert de Jong(PvdA) maakt zich ernstig zorgen over de gezondheid van de omwonenden nu dit naar buiten is gekomen en wil van het college weten waarom de vervuilde grond niet wordt weggehaald maar simpel weg wordt bedekt met een schone bagger/slib. De Jong is bang dat het afdekken van de bodem geen garantie voor de langere termijn is dat de vervuiling vrij gaat komen en in het oppervlaktewater terecht gaat komen.

Ook vraagt Bert de Jong zich af of de Westerhaven nog wel als veilig zwemwater kan worden gekenmerkt nu blijkt dat de bodem ernstig is vervuild en of de Westerhaven dan nog wel de predicaat veilig gaat krijgen.

Update: De woordvoerder van de gemeente Medemblik, Harry Katstra, laat weten dat: ,,De verontreinigde bagger wordt uitgegraven tot aan de oorspronkelijke zeebodem. In de oorspronkelijke bodem ligt inderdaad nog een stukje vervuilde grond. Er is geen reden om dit te ontgraven. De suggestie die wordt gewekt dat de vervuiling op die plek zodanig is dat het niet kán worden verwijderd is niet juist. Het betreffende stukje vervuiling wordt afgedekt met zogenoemd schone bagger. Dit is een methode die in ons land gebruikelijk is.

Reageren via facebook