Medemblik kiest definitief voor nieuwbouw zwembad de Zeehoek, maar…

WERVERSHOOF – Donderdagavond is de kogel door de kerk geschoten en heeft de gemeenteraad unaniem besloten tot nieuwbouw van het zwembad in Wervershoof allen met een kleine kanttekening dat de plek niet vast staat. Mocht uit onderzoek blijken dat het zwembad op een andere plek beter is dan zal daar voor kunnen worden gekozen. Wel heeft de gemeenteraad een tweede optie achter de hand gehouden die ook onderzocht gaat worden en dat is een grote renovatie, maar de voorkeur gaat uit naar een energieneutrale nieuwgebouwd zwembad

Het college zal nu met de diverse partijen waaronder het bestuur van De Zeehoek in gesprek gaan om voor 5 oktober 2017 een definitief plan te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad die dan het startschot kan geven tot nieuwbouw.

Aan de nieuwbouw zit een kostenplaatje van 7,5 miljoen en een jaarlijkse subsidie van 400.000 euro, fors hoger dan de huidige subsidie van ruim 200.000 euro.

Reageren via facebook