Medemblik Actueel.

Algemeen

Inwoners Wognum boos op gemeente Medemblik: ‘wij worden misleid’

WOGNUM – In onze mailbox een boze brief van omwonenden van de Grietje Slagterlaan in Wognum waar de gemeente (semi)permanente huisvesting gaat realiseren voor vergunninghouders en jongeren. De omwonenden beschuldigen de gemeente van misleiding omdat de semi-permanente huisvesting ineens een defintief iets is geworden.

Hieronder leest u de brief ingezonden door Willy Reus namens de bewoners van de Grietje Slagterlaan. De brief is 1 op 1 overnomen.

In juni 2016 stond in een column van René Diekstra ongeveer het volgende:

‘Als de overheid net doet of ze het weet c.q. of alles correct is, terwijl dat niet zo is, dan maakt ze zich schuldig aan misleiding. Waarom doet de overheid dit? Het is typische overheidsarrogantie: af en toe moet ze haar tanden laten zien. En aan elke Nederlander de taak, te zorgen dat ze daar niet zo maar mee wegkomt.’

In september 2015 werden werden bewoners van Wognum door de gemeente Medemblik geïnformeerd dat voor vluchtelingen met verblijfstatus tijdelijke huisvesting moest worden geregeld. Er zouden er heel veel komen. We weten het allemaal nog. Er was grote paniek. Inmiddels is het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt drastisch gedaald, en de situatie is nu zo dat de AZC’s leegstand hebben (20.000 opvangplekken leeg in september 2016).

Van alle ca. 150 te plaatsen vergunninghouders in Medemblik in 2015/2016 zijn er nog 25 niet gehuisvest. Voor de eerste helft 2017 is het aantal te plaatsen mensen 34. Het plan van de gemeente was om alle in 2016 te huisvesten vergunninghouders bij elkaar te zetten op één plek in Wognum, naast het bejaardentehuis en nabij een terrein met ouderenwoningen. Een vrij kwetsbare omgeving. Daar hebben omwonenden tegen geprotesteerd. De bouw van 40 wooncontainers voor 112 mensen is daardoor uitgesteld, en inmiddels is de situatie geheel anders. Er is geen paniek meer, en er worden op diverse plekken in Wognum appartementen (minimaal 50) en sociale huurwoningen gebouwd. Ook in andere gemeenten wordt als een razende gebouwd.

Het plan dat ons was voorgelegd voor de voormalige tennisbanen aan de Grietje Slagterlaan betrof semi-permanente flats die maximaal 20 jaar zouden blijven staan, en  die misschien zelfs al eerder verplaatst zouden worden. Wat schetst onze verbazing: de semi-permanente flats blijken permanente flats te zijn. Volgens de wet is semi-permanent ‘voor 10 jaar’. Maar nee, het semi-permanente hier zit hem in de wijze van bouwen, en verwijderen of verplaatsen is ab-so-luut niet de bedoeling. Dat werd tijdens het proces bij de Raad van State door de heer Gieling van De Woonschakel aan de rechter uitgelegd. Toen viel het kwartje zelfs nog niet: de flats zijn hier voor onbeperkte duur. We snapten het pas tijdens het gesprek dat we vorige week hadden op het gemeentehuis. Omwonenden wilden graag zwart op wit hebben dat de flats over 20 jaar inderdaad vervangen zouden worden door laagbouw, zoals verder in het wijkje. Toen pas werd het duidelijk. De woorden die de heer Gieling tijdens het proces gesproken had, werden ineens heel snel aangehaald. Hier was vooraf over nagedacht…, en dat we hier nu over begonnen, dat was wel heel dom. Van dit gesprek is ons een verslag toegezegd.

Nu vragen we ons nog wel af: was dit vooropgezet plan? Of dacht de gemeenteraad in haar goedheid dat het hulpproject voor eventjes zou zijn? Ze hebben ons diverse malen voorgehouden dat het voor maximaal 20 jaar zou zijn. De 20 jaar is in de documentatie van de gemeente echter slechts eenmaal min of meer zo te vinden. Maar in onze communicatie naar de gemeente toe is dit door de kernraad Wognum én in al onze brieven en inspraakmogelijkheid wel 20 keer gemeld. Nooit is dit tegengesproken! Wat ons vorige week werd uitgelegd, is dat de 40 gestapelde wooncontainers in 20 jaar worden afgeschreven. Ze blijven net zo lang staan tot De Woonschakel bepaalt dat ze te duur in onderhoud worden. Dat kan wel 40 tot 50 jaar zijn. De gemeente heeft hier geen enkele zeggenschap over.

Deze ‘mini-Bijlmer’ flats zijn bedoeld voor mensen die weinig of niets hebben. De huurprijs is laag (Eur 390 per maand). Zodra hun situatie enigszins verbetert, zullen ze weggaan. En wie komen er dan in? Weer arme mensen die niets beters kunnen betalen. Het zou geen doorgangshuis worden, werd ons in 2015 door de gemeente voorgehouden….

Hier is Wognum mooi mee aangehaald! Ten eerste zijn deze flats niet meer nodig. Ten tweede is het discriminatie als hier vooral nieuwe Nederlanders geplaatst worden. Verder is daarbij de menging met kansarme mensen en starters op de woningmarkt op z’n zachtst gezegd bedenkelijk. Waarom moeten ze allemaal op een kluitje worden gezet? In andere gemeenten wordt zoveel mogelijk gespreid. Als elke kern van Medemblik tweee woningen ter beschikking stelt, kan dit plan de prullenbak in.

We hebben het proces tegen de gemeente dan wel verloren, maar dat komt vooral omdat de Raad van State alleen gekeken heeft of de bestuurlijke stappen allemaal correct waren. En inderdaad had de gemeente ongeveer alles dichtgetimmerd. Bestuursrechtelijk klopt het dus, maar planologisch en menselijk bezien, is het helemaal mis.

Hier is sprake van grove misleiding van de inwoners van Wognum door hun eigen plaatselijke overheid. Verder: zie eerste alinea.

Bewoners Grietje Slagterlaan Wognum

Lees ook het dossier “Grietje Slagterlaan Wognum

Reageren via facebook