Medemblik houdt bijna 900.000 euro over op het sociaal domein

MEDEMBLIK – Het lijkt erop dat de gemeente Medemblik in 2016 ongeveer 888.000 euro overhoudt op het budget voor het sociaal domein. Voor het sociaal domein was in 2016 ruim 26 miljoen euro begroot.

Het positieve saldo komt grotendeels doordat er minder uitgegeven is op de langer bestaande Wmo voorzieningen dan geraamd. Er is een klein overschot op de begeleiding. Voor Jeugdhulp is meer geld uitgegeven dan was geraamd, maar ondanks dat kent het sociaal domein een positief eindsaldo.

Burgemeester en wethouders komen bij de jaarrekening 2016 met een voorstel aan de raad hoe het verwachte overschot kan worden bestemd.

Reageren via facebook