VVD en GemeenteBelangen willen geen korte termijnoplossing financiën Kasteel Radboud

MEDEMBLIK – Dat het 2 minuten voor twaalf is voor Kasteel Radboud is een publiek geheim in Medemblik, het bestuur moest om de poorten open te kunnen houden sterk bezuinigen waardoor zelfs de vaste medewerkers en vrijwilligers in december 2015 kregen te horen dat er voor de beheester van het kasteel geen plaats meer zou zijn.

Peter Botman vertelde toen aan Medemblik Actueel dat deze stap is genomen omdat de bodem van de schatkist is bereikt en dat daarom ook het kasteel in de wintermaanden zal sluiten om zo te besparen op de enorme stookkosten van het kasteel maar ook dat de 2 overige in loondienst zijnde werknemers er andere taken zullen bij krijgen.

VVD en GemeenteBelangen willen oplossing voor langere termijn

In 2014 heeft de Denktank een visie ontwikkeld die er voor moet zorgen dat Kasteel Radboud ook voor de langere termijn een trekpleister voor de gemeente Medemblik blijft. De wethouder heeft toen zijn volledige steun toegezegd en is er voor de begroting 2017 een bedrag opgenomen om dit te kunnen ondersteunen.  Ondertussen is er met diverse partijen overlegd om een zo breed mogelijke draagvlak te creëren en om  te kijken hoe in de toekomst de partijen zoveel mogelijk van elkaar kunnen profiteren, samenwerken of zelfs kunnen fuseren.

De VVD en Gemeentebelangen maken zich zorgen nu blijkt dat uit de quickscan die de gemeente Medemblik heeft laten uitvoeren er door het college voornamelijk wordt gekeken naar een oplossing voor de korte termijn om de financiën voor het kasteel weer florisant te maken. Beide partijen willen bij monde van Mark Raat(VVD) en Roel Braaksma(GB) dat het college juist een oplossing gaat zoeken voor de lange termijn om zo het kasteel ook in de toekomst open te houden voor het publiek. 

Beiden wijzen hierbij op de belangrijke functie die het kasteel voor de hele gemeente Medemblik heeft, de stad Medemblik ontvangt jaarlijks 250.000 toeristen die zorgen voor een miljoenen omzet voor de middenstand,horeca en recreatieparken in Medemblik en de omgeving van Medemblik. Daarbij hebben de musea een cultuur-historische, educatieve en representatieve waarde voor de gemeente Medemblik.

 

Reageren via facebook