Siem Zeilemaker: ‘Medemblik verdient goede wethouders en een raad die de bestuurders kritisch volgt.’

MEDEMBLIK – Dat laatste is 1 van de belangrijkste taken van de gemeenteraad, naast het maken van beleid. In feite is de wethouder ingehuurd om het beleid van de raad uit te voeren. Om deze taak uit te voeren heb je natuurlijk bepaalde kwaliteiten nodig. Deze kwaliteiten zijn door de raad van Medemblik in 2012 vastgelegd in een profielschets. In deze profielschets staat bijvoorbeeld dat een wethouder zelfstanding opereert binnen de kaders die de raad heeft gesteld. De wethouder mag dus best een eigen mening hebben en die verdedigen, maar moet zich wel bewust zijn dat de raad uiteindelijk politiek verantwoordelijk is. Als de wethouder het goed doet houdt hij of zij steeds, gevraagd of ongevraagd, contact met de raad om te peilen of het goede spoor gevolgd wordt. 

Daarbij is een goed gevoel voor politieke verhoudingen van belang.  

Volledige informatie aan de raad is van levensbelang. Omgekeerd is het niet volledig of onjuist informeren zo ongeveer een doodzonde. Wat dat aangaat is de gemeenteraad gelijk aan de 2e kamer.

Vroeger was “wethoudertje spelen” een leuke bijbaan, maar tegenwoordig worden daar terecht stevige eisen aan gesteld. Maar vergeet niet dat daar ook een flink salaris tegenover staat.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 19 maart 2014.  Een week later kwam de nieuwe raad bijeen en werd beëdigd. In die raad, toen er nog helemaal geen sprake was van coalitievorming, laat staan dat er al wethouders in beeld waren, diende ik, als fractievoorzitter van Progressief West-Friesland, een motie in. Het voorstel was om, met als basis de vastgestelde profielschets, geschikte kandidaten te selecteren voor de functie van wethouder. Voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat CDA, VVD, PvdA, GemeenteBelangen en D66 hier tegen stemden, waardoor het niet werd aangenomen.

Vervolgens werden er gesprekken gevoerd met alle partijen en kwam er een coalitie van CDA, GemeenteBelangen en D66 uit de hoge hoed met als wethouders Harry Nederpelt, Hans Tigges en Joset Fit. Over de profielschets is niet meer gesproken.

Lees ook: Wethouder Joset Fit overleeft nipt motie van afkeur

In het college werden de portefeuilles verdeeld, waarbij wethouder Fit de portefeuilles Samenlevingszaken, Dorpshuizen, Kernenbeleid, Zwembaden, Bibliotheken, Sport(accommodaties), Kunst en Cultuur, Jeugdbeleid en Onderwijs toebedeeld kreeg. Of ze daar zelf voor gekozen heeft is mij niet bekend, maar uit het feit dat er al snel een herverdeling binnen de zorgportefeuiiles volgde is wel duidelijk dat dit te zwaar en te veel van het goede was voor de onervaren wethouder. Met name de veranderingen in de zorg waren en zijn voor PWF nog steeds een “zorgenkindje” Het gaat hier wel om de meest kwetsbare mensen binnen onze samenleving!

Ik ben van mening dat GemeenteBelangen, en misschien ook wel de andere coalitiepartijen D66 en CDA, te makkelijk over de invulling van de wethoudersfunctie hebben gedacht en Joset Fit voor de leeuwen hebben gegooid. 

Lees ook: Dorpsraad Abbekerk/Lambertschaag fel tegen sluiting consultatiebureau Abbekerk

Woensdag jl, vlak voor de raadsvergadering, waarin mevrouw Fit de motie van afkeuring over zich heen kreeg, ontving de raad een brief waarin werd aangekondigd dat er weer een herverdeling van portefeuilles heeft plaatsgevonden. De tijd zal leren of de portefeuilles die deze wethouder over heeft binnen anderhalf jaar tot een goed resultaat zullen leiden. Dit geldt overigens ook voor de andere wethouders. Er liggen meer “hoofdpijndossier” 

Reageren via facebook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.