Medemblik Actueel.

Medemblik

Medemblik doet de knip bijna dicht voor de Gabberweek.

MEDEMBLIK – Het college van Medemblik heeft ingestemd met de afbouw van de projectsubsidie voor de Gabberweek naar € 1000,- in 2020. Daarnaast stemt het college in met het afbouwen van de inzet jongerenwerk tot 0 uur inzet per 1 januari 2020 en met het opstarten van projecten door de jongerenwerkers binnen de kernen ter vervanging van de activiteiten van de Gabberweek.

Het college gaat een informatienota schrijven die zij zullen voorleggen aan de gemeenteraad van Medemblik. Hierin wordt ook duidelijk gemaakt dat de overgebleven subsidiegelden worden gebruikt voor het opzetten van deze vervangende activiteiten binnen de gemeente Medemblik.

De laatste afspraken met de Stichting Gabberweek dateren van 2014. Hierbij is afgesproken dat zij jaarlijks een projectsubsidie kunnen aanvragen. Daarnaast is afgesproken dat de jongerenwerker inzetbaar is voor het organiseren van de Gabberweek.

Het college laat weten dat een herbeoordeling van de subsidie en inzet van de jongerenwerker per 1 januari 2017 wenselijk is.

Reageren via facebook