Medemblik Actueel.

Medemblik

Medemblik houdt poot stijf met ontwerp Medemblik aan Zee

Medemblik – De gemeente Medemblik blijft de projectontwikkelaar achter het project ‘Medemblik aan Zee’ aan de eerdere gemaakte afspraken houden waar het uitgangspunt is dat geen van de aanpassingen aan het plan ten koste gaat van het oorspronkelijke planconcept en kwaliteit. Zowel voor de vormgeving als in programmatische zin voor de diversiteit in functies met deels een publiekstrekkende werking.

Dat de projectontwikkelaar de plannen deels heeft aangepast komt voort uit inspraakreacties van de omgeving van het gemeentehuis en de veranderende marktomstandigheden, zeker wat de winkelvoorziening betreft.

De gemeente Medemblik heeft met de projectontwikkelaar afgesproken dat zij in de eerste week van april het aangepaste,aangepaste planontwerp opnieuw aanbiedt aan de gemeente zodat de projectgroep dit kan behandelen en ter toetsing voor kan leggen aan de deskundigencommissie waarna het college het kan behandelen.

Reageren via facebook