Camping Hauwert gaat transformatie krijgen, gedoogperiode wordt verlengd

HAUWERT – De camping in Hauwert gaat een periode van twee sporenbeleid tegemoet om zo te transformeren van camping met een licht recreatieve bestemming naar waar zij nu al voor dient , opvang van buitenlandse werknemers.

Het park kent al geruime tijd geen verblijfsrecreatieve potentie meer en op 11 juli 2019 besloot de gemeenteraad het uitvoeringsprogramma verblijfsrecreatie vast te stellen en camping Hauwert aan te wijzen voor ruimtelijke transformatie. Dit naar wens van de huidige eigenaren die eind 2016 begonnen met het aanbieden van huisvesting aan buitenlandse arbeiders.

Nog wel veel mis

In juni 2019 is vanuit Handhaving & Veiligheid een controletraject gestart op camping Hauwert. Alle objecten zijn gecontroleerd tijdens 4 avondcontroles. De controles zijn uitgevoerd samen met een tolk, de politie en de brandweer. Kort samengevat is de conclusie uit de controles/constateringen, dat op verschillende onderdelen niet voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit en brandveiligheid.

Tweesporenbeleid

De gemeente Medemblik gaat nu samen met de provincie in een convenant met de eigenaren het tweesporenbeleid vastleggen. De gemeente Medemblik gaat een speciale projectleider aanstellen die het reeds gezamenlijke projectteam gaat leiden. De eerste ruimtelijke verkenning is al gedaan. Het is nu om de financiële en maatschappelijke haalbaarheid uit te werken.

De gemeente noemt het positief dat het tweesporenbeleid weliswaar als uitsterfconstructie in stand blijft, maar niet erger wordt. Daarnaast, zegt de gemeente, biedt de bereidheid van de eigenaren tot transformeren nog geen garantie op succes, in het proces om te komen tot een haalbare transformatie zijn naast de eigenaren nog meerdere partijen betrokken. Zo zal ook de Dorpsraad op de hoogte worden gehouden.

De eigenaren van de camping worden tot uiterlijk 1 januari 2025 door de gemeente projectmatig begeleid.

Reageren via facebook